120 actievoerders Solidair met Cuba tegen de blokkade

Cuba actie 26 10 22

 

120 actievoerders voerden woensdag 26 oktober ‘22 actie aan het Centraal Station in Brussel om de VS-blokkade tegen Cuba aan te klagen. De actie werd ondersteund door diverse organisaties. 
Geoffrey Goblet, algemeen secretaris van de Algemene Centrale – ABVV verklaarde: “Het Cubaanse volk kampt met een tekort  aan alles omdat de Verenigde Staten nog steeds niet hebben verteerd dat meer dan 60 jaar geleden een buur besloot om hun lot in eigen handen te nemen, besliste om politiek en sociaal autonoom te zijn, besliste om soevereiniteit te zijn en het imperialisme te verwerpen. Wat rechtvaardigt -30 jaar na de val van de USSR- waarom dergelijke sancties nog steeds worden toegepast op een vredelievend volk als Cuba?” 
Lut Cromphout, voorzitter van ACV Puls, ging in op de gevolgen van de blokkade bij ons: “En dan hoor je dat geld verzameld door solidariteitsacties om humanitaire hulp te bieden na rampen (en ik denk bij voorbeeld aan de brand in Matanzas), dat het  geld door onze banken niet kan overgeschreven worden en men creatief moet zij om die  noodhulp tot in Cuba te krijgen.  Ik snap dat niet: ik dacht dat de blokkade van de VS kwam en niet van bij ons. Ongehoord! Daar word je toch kwaad van.”  
Op 3 november 2022 stemt de Algemene Vergadering van de VN voor de dertigste keer over de ontwerpresolutie waarin Cuba vraagt de VS-blokkade te veroordelen.  In naam van de 40 organisaties aangesloten bij de Coördinatie voor de Opheffing van de Blokkade riep Wim Leysens de Belgische regering op “om standvastig de unilateraal opgelegde sancties tegen Cuba te veroordelen.  België en de EU moeten de VS-administratie duidelijk maken dat elke land het recht heeft om met Cuba handel te drijven. Een onvoorwaardelijke goedkeuring van de Cubaanse resolutie in de Algemene Vergadering van de VN is volgens ons dan ook vanzelfsprekend. 
Namen ook nog het woord: Dries Merre namens FOSngo, Marc Botenga van PvdA, Menia Martinez van Cubabel en Noemi Rabaza Fernández van het Cubaans Instituut voor de Vriendschap met de Volken.

Attachment
Bijlage Size
Geoffrey Goblet 96.75 KB
Lut Cromphout 106.95 KB
Wim Leysens 166.29 KB