Wat is de Coördinatie?

PLATFORMTEKST VOOR DE OPHEFFING VAN DE BLOKKADE

De economische, commerciële en financiële blokkade van Cuba door de Verenigde Staten is nog steeds van toepassing, nu reeds meer dan  60 jaar.
Men kan uiteenlopende meningen hebben over Cuba, maar dit belet niet dat we ons kunnen verenigen om de blokkade te veroordelen en de opheffing ervan te eisen. Zij beperkt immers de ontwikkeling van het land en belemmert een beter levenspeil voor de bevolking van het eiland.

Niet enkel Cuba wordt getroffen, door de extraterritorialiteit van de blokkade zijn ook Belgische en Europese burgers, bedrijven en solidariteitsorganisaties mede slachtoffer van deze blokkade. Zo kan bijvoorbeeld een simpele overschrijving bij een grootbank met vermelding Cuba al serieuze problemen veroorzaken.

Sinds het herstel van de diplomatieke betrekkingen tussen Cuba en de Verenigde Staten groeide de indruk dat de betrekkingen tussen beide landen genormaliseerd zijn. Nochtans, niettegenstaande enkele bescheiden stappen zijn deze betrekkingen verre van ‘normaal’. Onder Trump werd de blokkade tegen Cuba opnieuw verscherpt. Biden heeft tot nog toe zo goed als niets gedaan om de blokkade op te heffen of zelfs maar de gevolgen van de blokkade af te zwakken. Integendeel Cuba is ook terug op de lijst voor terrorisme geplaatst, wat samenwerking met buitenlandse financiële instellingen nog moeilijker maakt.

Daarom eisen wij de stopzetting van de blokkade, een onaanvaardbare inbreuk op de waardigheid en het leven van het Cubaanse volk. 

Organisaties en personen met een openbare bekendheid zijn van harte uitgenodigd om de platformtekst mee te ondertekenen en de werking van de Coördinatie te ondersteunen.