Het Internationaal Tribunaal: VS-blokkade schendt het internationaal recht

Een internationaal tribunaal boog zich twee dagen lang in Brussel over de VS-blokkade tegen Cuba.  Het tribunaal was een symbolisch gebeuren en de uitspraak van de rechters is niet juridisch bindend.  Toch biedt het vonnis een sterke juridische argumentatie, nuttig in de  verdere strijd tegen de blokkade. De rechters, onder leiding van de Duitse jurist Norman Peach, oordeelden op vrijdag 17 november ’23 dat dit beleid in strijd is met het internationaal recht en de universele normen van vreedzaam samenleven.

Belgische getuigenissen op het Internationaal Tribunaal tegen de Blokkade.

Tijdens het Internationaal Tribunaal tegen de Blokkade nemen ook twee Belgische getuigen het woord: Stefaan Smis, professor Internationaal Recht en Mensenrechten aan de VUB over hoe de blokkade de samenwerking tussen de VUB en de Universidad Central "Marta Abreu" in Villa Clara bemoeilijkt.  Wim Leysens zal namens de Coördinatie Opheffing Blokkade de politiek van de Belgische banken aanklagen.
Abonneer op