President Biden: het is nu of nooit!

08 03 23: De volgende maanden bieden president Biden een unieke kans om de relaties met Cuba te verbeteren. Zowel het Staatsdepartement van de VS als het Cubaanse Ministerie Buitenlandse Relaties geven voorzichtige signalen om de vijandige relatie gecreëerd onder president Trump te vervangen door een meer constructieve verhouding. Maar de tijd dringt. In de herfst van dit jaar komt de VS weer in verkiezingsmodus. Elke belangrijke politieke beslissing zal dan afgewogen worden op haar electorale wenselijkheid.

De Algemene Vergadering eist opnieuw de opheffing van de blokkade van Cuba

Op 3 november 2022 hebben 185 lidstaten in de VN de Cubaanse resolutie  over de "noodzaak om het economische, commerciële en financiële embargo  van de Verenigde Staten tegen Cuba op te heffen" goedgekeurd. De Verenigde Staten en Israël waren tegen, terwijl Brazilië en Oekraïne zich onthielden. Bij de presentatie van deze tekst onderstreepte de Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken, Bruno Rodríguez Parrilla, dat "dit belei

Abonneer op