24 maart '22: Actiedag '60 years... UNBLOCK CUBA!

60 years...Unblock Cuba


Verspreid op 24 maart het beeld '60 years... Unblock Cuba!' en zet er volgend tekstje boven in je instagram/facebook verhaal of post. 
24 maart is de 60ste verjaardag van de onrechtvaardige blokkade tegen Cuba.
We zeggen klaar en duidelijk stop de blokkade! -  #Unblock Cuba 

Download hier het beeld.

Waarover gaat het? 
3 februari 1962 : president Kennedy tekent het presidentieel besluit 3447; de economische en financiële blokkade tegen Cuba  ligt hiermee in een officieel document vast.
24maart 1962 : De VS verbiedt de import van elk product dat geheel of gedeeltelijk met Cubaanse bestanddelen werd vervaardigd, zelfs als het in een derde land werd geproduceerd.  

Deze twee maatregelen zijn het begin van een hele reeks maatregelen. Zeker de harde maatregelen van president Trump betekenen voor Cuba een economische wurggreep.  
De Cubanen maken op dit ogenblik één van de zwaarste economische crisissen door. Jaarlijks kost de VS-blokkade  Cuba 5,5 miljard dollar aan gemiste inkomsten en meeruitgaven. Door de corona-pandemie  vielen bovendien alle inkomsten uit het toerisme volledig weg en moest het land extra uitgaven maken. Het land kampt hierdoor met een tekort aan deviezen en een hoge inflatie. Het gevolg is schaarste aan voedsel en geneesmiddelen, met lange wachtrijen voor de winkels.  De stille hoop dat president Biden een soepelere houding tegenover Cuba zou aannemen, is ijdele hoop gebleken.

Attachment