26 10 22: Solidair met Cuba tegen de blokkade!

Solidair met Cuba tegen de blokkade

Toon uw verzet tegen de VS-blokkade tegen Cuba door uw aanwezigheid op de protestmeeting op 26 oktober ’22 om 18u. voor het Centraal Station in Brussel. Op 1 en 2 november 2022 bespreekt de Algemene Vergadering van de VN voor de dertigste keer de ontwerpresolutie waarin Cuba vraagt de VS-blokkade te veroordelen. Bij deze gelegenheid stuurden we een open brief aan onze regering met de vraag om standvastig de unilateraal opgelegde sancties tegen Cuba te blijven veroordelen.  België en de EU moeten de VS-administratie duidelijk maken dat elke land het recht heeft om met Cuba handel te drijven. Een onvoorwaardelijke goedkeuring van de Cubaanse resolutie in de Algemene Vergadering van de VN is volgens ons dan ook vanzelfsprekend. 

Flyer in bijlage

Attachment