Alsof de blokkade nog niet genoeg was!

Conferentie "Alsof de blokkade nog niet genoeg was!" 17 07 23 (1)

De impact van Cuba’s opname op de lijst van sponsors van terrorisme.

In het kader van de alternatieve Top van de Volkeren, organiseerde de Coördinatie Opheffing Blokkade een druk bijgewoonde internationale conferentie. De boodschap  voor de VS is duidelijk: stop de blokkade. Ook de Europese leiders hebben een dringende opdracht:
- verplicht de Europese banken om de financiële relaties met Cuba te herstellen.
- neem drastische maatregelen tegen de VS tot deze Cuba schrapt van de lijst die terrorisme steunen.
- voer de diplomatieke en economische druk op de VS op om een einde te stellen aan de blokkade.

Impact van de blokkade in Cuba
Elisa Munõsz Gomez is verantwoordelijke voor de vorming van Geneeskunde voor het volk. Het gezondheidssysteem in Cuba is zeer impressionant, met een sterke eerstelijnsgezondheidszorg. De zorg staat dicht bij de mensen. We waren zeer gechoqueerd te zien hoe de blokkade ontwikkeling tegenhoudt. Een voorbeeld: een Cubaans bedrijf van biotechnologie heeft een groot probleem van toegang tot basisproducten voor de aanmaak van geneesmiddelen. De Cubanen hebben brevetten die internationaal erkend zijn, maar ze kunnen niet verkopen in de VS. Met de door Cuba zelf ontwikkelde covidvaccins stonden  twee logica’s tegenover mekaar, de logica van de solidariteit tegenover deze van big pharma, waar winst primeert,… die  twee logica’s die een heel verschillende impact op de mensen hebben. Deze blokkade kost mensenlevens.

Joke Vrijs is nationaal vertegenwoordigster Jong ACV – België. Na een inleefreis keerde Joke terug met een andere kijk, met een verhaal van hoopvolle en van ontmoetingen met warme zachte Cubanen. Maar die ook gebukt gaan onder de blokkade. Ze zoeken creatieve oplossingen voor gebrek aan allerhande. Maar geen enkele Cubaan gaat met honger slapen, ook in deze moeilijke situatie niet. Ze zal de verhalen van de Cubanen blijven vertellen, desnoods elke dag. Joke roept iedereen op naar Cuba te reizen om de verhalen van de Cubanen te beluister, zelf een mening te vormen en die hier dan te delen.

Hilal Sor is algemeen secretaris van de Belgische MWB-FGTB, de metallo’s van de socialistische vakbond. De Belgische syndicalist heeft interesse voor wat in Cuba gebeurt. Voor de Belgische arbeiders kunnen we geen oplossing vinden in het kapitalistisch systeem. Het is niet de markt die onze problemen zal oplossen. Cuba toont ons dat een ander economisch systeem mogelijk is, gericht op het welzijn van de mensen. Maar de VS-blokkade torpedeert het Cubaanse model. Daarom moeten we als Europese syndicalisten tegen de blokkade vechten.
De VS hebben overal terroristische groepen opgericht die ze voorzien van wapens. En dan zeggen ze dat Cuba terroristisch is… Cuba heeft alleen solidariteit geëxporteerd.. Cuba moet van die lijst van terroristische staten verdwijnen.

De blokkade en de mensenrechten in Cuba
Dr. Yuri Pérez Martinez, vice-decaan van de rechtsfaculteit van de universiteit van Havana.
Vanaf 1960 is de strategie van de VS om het economisch leven in Cuba moeilijk te maken. Ze zijn erin geslaagd de financiële middelen van Cuba droog te leggen. De Cubaanse gewone burger is het eerste slachtoffer. Daarmee schendt de VS de mensenrechten, want de blokkade ondermijnt het onderwijs en de gezondheidszorg. Een sprekend voorbeeld: midden de corona-pandemie weigerde de VS zuurstof aan Cuba te verkopen.

En toch zijn het de Cubanen die als eersten gingen helpen bij de ebola-uitbraak in Afrika, die duizenden oogoperaties hebben uitgevoerd, die een eigen vaccin heeft ontwikkeld, omdat we wisten dat we die niet zouden kunnen aanschaffen.

Waarom plaatst de VS Cuba op de lijst van landen die het terrorisme steunen?
Angelica Becker,
voorzitster van Netzwerk Cuba Duitsland dat 40 verenigingen in Duitsland vertegenwoordigt. De blokkade vertoont een steeds grotere agressiviteit op internationaal niveau. De VS plaatste Cuba op de lijst van staten die het terrorisme steunen, toen Cuba bemiddelde in het Boliviaans conflict tussen de Farc en de regering. Toen deze gesprekken onderbroken werden vroeg de Colombiaanse regering de uitlevering van deze FARC-leiders. President Trump besliste daarop Cuba op de lijst te zetten. De nieuwe president van Colombië Gustavo Petro heeft gevraagd deze beslissing te herroepen, maar de Biden-administratie behoudt Cuba op de lijst. 
We moeten de mensen hierover informeren, we moeten onze regeringen aanspreken deze onrechtvaardigheden te doen stoppen.

Hoe kijken jongeren tegen de blokkade aan?
Mirthia Julia Brossard
, verantwoordelijke internationaal UJC – Cuba
Wat leeft er bij hen die onder de blokkade geboren zijn? De schade die de blokkade berokkent wordt meestal weergegeven met veel cijfers. Maar er is een misschien nog belangrijker maar moeilijk meetbare gevolg: de blokkade leidt ook tot wanhoop en angst, zeker bij de jongeren die 30% van de bevolking uitmaken. De blokkade heeft tot doel de wanhoop te creëren en de strijdbaarheid te breken. De VS wil niet alleen de economie versmachten, ze wil ook de ‘VS-droom’ aan de Cubaanse jongeren opdringen.  En tegelijkertijd hangt de VS het beeld op dat het allemaal de schuld van de Cubaanse regering is. Maar ze onderschatten de analysecapaciteit van jongeren. De Cubaanse jeugd blijft de revolutie ondersteunen. Zelfs de vele geëmigreerde jongeren blijven hun land steunen en zijn tegen deze genocidaire politiek.

De impact van extraterritorialiteit op de banksector
Miguel Quintero
, eerste vice-voorzitter Cuba Coopération France – Frankrijk.
Voor de economische ontwikkeling heeft Cuba buitenlandse investeringen nodig. De VS creëert een klimaat van angst om relaties met Cuba te verhinderen. En die afschrikking werkt. Na een miljoenenboete voor BNP-Paribas en ING zijn de banken niet meer geneigd tot samenwerking met Cuba. Na extra sancties onder Trump, heeft de luchthaven van Parijs de relaties met deze van Havana verbroken.
Solidariteitsbewegingen uit Frankrijk, Italië en Zweden hebben in het Europees Parlement een petitie ingediend, die bedrijven moet beschermen tegen sancties van de VS. We willen dat de Europese Commissie een duidelijke houding aanneemt, de Europese bedrijven beschermt en de banken verplicht stortingen van en naar Cuba uit te voeren.

De impact van ‘Cuba op de lijst van landen die terrorisme steunen’ voor Cuba’s bankrelaties
Nicolas Lazaro Valladares
, voorzitter van Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba in Havana.
Ik heb heel mijn leven onder de criminele blokkade geleefd.  In 60 jaar heeft Cuba 150 miljard dollar verloren door de blokkade. Wie kan er in zo’n financiële oorlog een juiste evaluatie maken van de economie! In de media leest men vaak dat de Cubaanse economie heeft gefaald, maar dan vergeet men deze aderlating. Wat zouden we zonder deze beperkingen allemaal kunnen realiseren! Daarnaast, alsof nog niet genoeg was, heeft de VS ons land op lijst van terrorismestaten geplaatst. Dat betekent dat de negatieve gevolgen van de blokkade nog verdubbeld worden. Het kost Cuba 3,8 miljoen dollar per maand.
De gevolgen: basisvoedingsmiddelen zijn zeer schaars, de remesas vanuit de VS worden sterk beperkt, er zijn bijna geen buitenlandse investeringen meer. Op het vlak van de gezondheidszorg: de voorbije maanden werden 8 kinderen met kanker gediagnosticeerd, de artsen hadden enkel een voorbijgestreefd geneesmiddel ter beschikking. De juiste kankerbehandeling ontzeggen, dat is terrorisme. Toch heeft Cuba betere cijfers voor kindersterfte dan de VS. Het zijn de VS die het terrorisme verspreiden. Maar Cuba geeft niet op.

Het falende beleid van de EU ten aanzien van de blokkade van de VS tegen Cuba
Maite Mola
, Internationale verantwoordelijke, Party of the European Left -  Spanje.

Sinds 1996 verbiedt de EU aan Europese bedrijven om de VS-sanctiewetten op te volgen. In 2017 sloten de EU en Cuba een samenwerkingsakkoord. Maar toch stellen we vast  dat banken ingaan tegen de eigen Europese regels. Maar de EU laat begaan.  
Het laatste nieuws vanuit de EU is niet positief. Half juli keurde het Europees Parlement een resolutie goed die oproept het samenwerkingsakkoord op te schorten. Het grote argument: de mensenrechten. Cuba wordt beticht van folteringen, maar men spreekt niet over gevangenen in de VS-basis in Guantánamo. Cuba zou niet democratisch zijn, maar men zwijgt over de massale goedgekeurde referenda over de grondwet en de nieuwe familiewet.  Cuba wordt afgeschilderd als een geallieerde van Poetin. Maar men vergeet dat de blokkade de belangrijkste schending van de mensenrechten is. De VS gijzelt het volledig Cubaans volk al meer dan 60 jaar. Niet Cuba maar de VS zou op die lijst van terrorisme sponsorende landen moeten staan.
Belangrijk, er wordt een tribunaal opgericht dat moet ervoor zorgen dat Cuba van die lijst verdwijnt.

Internationaal Tribunaal tegen de Blokkade, 16 en 17 november '23
Manu Pineda, Europarlementslid voor LEFT, Maite Mola, internationaal verantwoordelijke Partido de la Izquierda Unida en Angelika Becker namens de Europese solidariteitsbewegingen kondigden het Internationaal Tribunaal tegen de Blokkade aan, dat zal doorgaan op 16 en 17 november in het Europees parlement. Fernando Gonzalez, voorzitter van ICAP verwacht dat het tribunaal tot een zeer duidelijke aanklacht zal leiden, die de politieke besluitvorming moet beïnvloeden om de blokkade af te breken. Meerdere eminente advocaten zijn nu al bezig dit tribunaal voor te bereiden. Het is onze grootste uitdaging en opdracht om voor dit tribunaal te mobiliseren en zichtbare acties te blijven voeren, zodat dit tribunaal een succes wordt.