België en de EU moeten de VS-blokkade tegen Cuba een halt toeroepen!

Salsa tegen de blokkadePersbericht: Salsa tegen de blokkade!

Cuba lijdt al meer dan 60 jaar onder een illegale VS-blokkade. President Trump voert een hard beleid tegen Cuba en neemt de ene na de andere maatregel om de bevolking van Cuba te wurgen. Het land bevindt zich al enkele weken in een energiecrisis, met grote impact op de bevolking en op Cuba’s economie. De wet Helms-Burton heeft ook extraterritoriale gevolgen. Met dreigementen en zware boetes chanteren de VS  internationale bedrijven om niet met Cuba te handelen. Zelf deden we een steekproef: de meeste Belgische banken weigeren om geld, bestemd voor sociale organisaties in Cuba, over te schrijven.

Op 6-7 november 2019 zal de VN-Algemene Vergadering zich voor het 28ste jaar op rij uitspreken over een resolutie die de Verenigde Staten oproept om de blokkade tegen Cuba onmiddellijk te stoppen. Vorig jaar werd deze resolutie goedgekeurd met 189 stemmen tegen 2 (de VS en Israel). Ook dit jaar verwachten we dat de EU de resolutie zal steunen. De Belgische diplomatie speelt een belangrijke rol om goede relaties met Cuba te onderhouden. De Europese Unie, bij monde van de Hoge vertegenwoordigster F. Mogherini noemt de blokkade illegaal en een schending van de internationale handel.

Ook in ons land is de steun voor de opheffing van de VS-blokkade tegen Cuba groot. Meer dan 40 organisaties uit het sociale middenveld steunen de inspanningen van de Coördinatie voor de opheffing van de blokkade om correcte informatie over de blokkade te verspreiden. Ruim 4.400 personen ondertekenden de petitie tegen de blokkade. Ook op onze vraag veroordeelden Ecolo, Groen, N-VA, PVDA/PTB en SPA de blokkade (van de andere partijen geen antwoord).

We steunen België en de Europese Unie die zich in de VN tegen de blokkade zullen uitspreken. Maar woorden alleen volstaan niet. We vragen van onze regering en de EU concrete tegenmaatregelen die Cuba's recht op ontwikkeling en de internationale economische relaties met het land waarborgen. 


Ons standpunt gaan we met een symbolische actie ondersteunen.
Vrijdag 25 oktober 2019, tussen 17 en 18u30
organiseren we een Flashmob SALSA TEGEN DE BLOKKADE, Europakruispunt – Centraal Station te Brussel.