Belgische getuigenissen op het Internationaal Tribunaal tegen de Blokkade.

Tribunal Internacional contra el bloqueo

Tijdens het Internationaal Tribunaal tegen de Blokkade (16 en 17 november in het Europees Parlement) zullen ook twee Belgische getuigen het woord nemen. 
Stefaan Smis, professor Internationaal Recht en Mensenrechten aan de VUB zal getuigen over hoe de blokkade de samenwerking tussen de VUB en de Universidad Central "Marta Abreu" in Villa Clara ernstig bemoeilijkt. 
Wim Leysens zal namens de Coördinatie Opheffing Blokkade de politiek van de Belgische banken aanklagen en met concrete feiten aantonen dat onze banken tegen de Europese regelgeving in overschrijvingen naar Cuba of met een verwijzing naar ‘Cuba’ blokkeren. 

Voorzitter van het panel van rechters is de Duitse professor emeritus Recht en specialist Internationaal Recht en Mensenrechten Norman Paech. Hij wordt bijgestaan door vier mede rechters. De Italiaan Simone Dioguardi is onder meer gespecialiseerd in internationaal handelsrecht. De Portugees Ricardo Joao Duarte Rodrigues Avelas Nunes is expert bestuursrecht.
Ook de Griekse hoogleraar staats- en rechtstheorie Dimitrios Kaltsonisaan de universiteit van Athene is panellid. En tenslotte is er de prestigieuze mensenrechtenadvocate en expert constitutioneel recht Mara Verheyden-Hilliard uit de VS. 
Hoofdaanklager is de Belgische jurist Jan Fermon, voorzitter van de International Association of Democratic lawyers (IADL). Zijn team bestaat verder uit de Amerikaanse juriste Nana Yaa Sernaah-Akoto Gyamfi en de Spaanse Antonio Segura Hernández. 
Een hele reeks internationale experten en getuigen zullen de gevolgen van de blokkade op verschillende terreinen belichten, zoals economie en financies maar bijvoorbeeld ook gezondheidszorg, cultuur, internationale relaties en media. Een van hen is de Deen Mogens Lykketoft die voorzitter was van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in 2015. Spaans Europarlementslid Miguel Angel Martínez, voorzitter van het EP van 2007 tot 2014, zal getuigen over de illegale extraterritorialiteit van de blokkade. 
Vanuit de solidariteitsbeweging brengen onder meer Marco Papacci (Italië), Samuel Wanitsch (Zwitserland), Angélica Becker (Duitsland), Manolo García (Spanje) en Franco Caravalli (voorzitter Medicuba Europa) de problemen naar voor die het solidariteitswerk ondervindt door de blokkade.
Een uitgebreid artikel vindt u op De Wereld Morgen: Tribunaal tegen de langstdurende blokkade uit de  wereldgeschiedenis .