Biden tot opheffing blokkade bewegen vraagt daden van de Europese Unie

WSM toespraak 12 06 21

Op de actie ‘Biden, Unblock Cuba NOW!’  van 12 juni ’21 spraken verschillende organisaties zich uit de VS-blokkade tegen Cuba. Spijtig genoeg hadden niet alle sprekers een uitgeschreven tekst. Hieronder enkele uittreksels van deze toespraken.

In naam van We Social Movements en Christenen voor het Socialisme nam Erik De Smedt het woord. 
“De VS verdedigen zogenaamd de democratie. Wel vrienden, de democratie van de Verenigde Naties heeft de Amerikaanse blokkade van Cuba al veel te vaak moeten veroordelen. En toch blijft voor president Biden het opheffen van de blokkade tegen Cuba geen prioriteit. Hij vergist zich, schromelijk… 
Om president Biden zo ver te krijgen moet Europa dringend een ferm standpunt innemen, geen woorden, maar daden! …
Europa dient respect af te dwingen voor open relaties en handel met Cuba, voor het internationaal recht. De Europese Unie moet landen en bedrijven alle steun geven als ze samenwerken met Cuba en hen veilig stellen voor de sancties en zware boetes vanuit de VS. De extraterritoriale sancties door de VS moeten weg, de blokkade moet weg, vandaag nog! Dat kàn.  Dat moet, vandaag!...
Europa kan een klacht neerleggen bij de Wereldhandelsorganisatie, de WTO, een orgaan dat volgens de studie strikt op een wettelijke basis de Verenigde Staten zal veroordelen….
Europa kan zich baseren op de Blokkeringsverordening N° 2271/96 van de Europese Raad”. Die verklaart de extraterritoriale effecten van de blokkade illegaal…
Mogelijkheden genoeg vrienden, dat blijkt duidelijk uit de studie van het Europees parlement, enkel mits de Europese Unie de politieke wil toont en kiest voor eerlijke samenwerkingsverhoudingen, niet voor het belang van het grootbedrijf ten koste van de anderen. Europa act now.
Wij WSM, zoals jullie, kiezen voor een wereld met Cubaanse gezondheidszorg voor iedereen, met sociale rechten en sociale zekerheid voor iedereen, zoals in Cuba. Wij hebben te leren van Cuba, stop de blokkade, Europa, act now, Stop de blokkade. Biden act now!

Marie-Paul Bické sprak in naam van ACV Pulso Cubano 
Als vakbond komt het ACV  samen met de andere Belgische vakbonden op voor wereldwijde fundamentele rechten voor werknemers  en ook voor goede gezondheidszorg en voor sociale zekerheid wereldwijd…
In Cuba is daar al veel van gerealiseerd, en de resultaten staan er. Denk daarbij aan de zeer lage kindersterfte, aan de breed uitgebouwde gezondheidszorg op wijkniveau, en met kwalitatief hoogstaande ziekenhuizen. De Cubanen genieten van een levensduur gelijk aan die van ons, precies door hun efficiënte preventieve geneeskunde, en door in te spelen op de oorzaken van gezondheidsproblemen. 
Bovendien zien we hoe in Cuba vele sociale voorzieningen uitgebouwd worden, in actieve betrokkenheid van de gemeenschap. Zelfs ondanks de verstrengde boycot en de coronabeperkingen houden de Cubanen hun sterke openbare gezondheidszorg aan…
In wat wij “een arm land” noemen, bewijst men zelfs in moeilijke omstandigheden dat de toegang tot sociale bescherming wél kan gegarandeerd worden…
Dat kan hier ook, en des te gemakkelijker… En daar wringt het schoentje, want de Cubaanse aanpak is bedreigend voor het neoliberaal machtssysteem. Dát is de echte reden waarom de machtshebbers in de VS de economie op Cuba willen dood knijpen. Daarom houden ze al 60 jaar de onwettige blokkade aan, en willen ze die opleggen aan de rest van de wereld. 
Vrienden, syndicalisten, die blokkade moet weg, deze maand nog!

De volledige toespraken in bijlage.