Cuba, een volk dat lijdt, weerstand biedt en desondanks het vertrouwen in de toekomst behoudt.

Strijdmeeting tegen de blokkade 09 09 23

Op 9 september organiseerde de Coördinatie Opheffing Blokkade een panelgesprek in de tent van Che Presente - Manifiesta. Een kort verslag.
De blokkade in de context van de relaties tussen Cuba en de VS

Elier Ramírez Cedeño, lid van de Staatsraad en vice-directeur van het Centrum Fidel Castro. 

Er is geen enkel ander land dat al zoveel jaar slachtoffer is van een economische oorlog. Cuba maakt op dit ogenblik een zeer zware periode door. We kregen twee pandemies over ons, de pandemie van Trump en de coronapandemie. Trump nam 243 bijkomende sancties tegen Cuba. 55 van deze maatregelen werden in volle coronacrisis opgelegd. Zo belette de VS de invoer van zuurstof wanneer de patiënten die hoognodig hadden. Vaccins konden we niet aankopen; zo waren we wel verplicht om eigen vaccins te ontwikkelen.
Enkele dagen voor het einde van zijn mandaat plaatste Trump Cuba op de eenzijdige lijst van landen die het terrorisme (zouden) steunen. De gevolgen lieten zich onmiddellijk merken: een groot deel van de weinige banken die nog met Cuba samenwerkten, braken deze relaties af. Bedrijven die in Cuba willen investeren, haken af om met een zogenaamde terroristisch land samen te werken. De huidige president Biden beloofde de Cuba-politiek van Obama te hernemen. Maar hij doet nu het tegenovergestelde.  Maar ondanks al deze moeilijkheden en dank zij de internationale solidariteit zal Cuba overwinnen: Cuba vencerá!

Cuba, een volk dat lijdt, weerstand biedt en desondanks het vertrouwen in de toekomst behoudt.
Najar Lahouari, voorzitter van de Syndicale Federatie van Metaalbewerkers van Brabant – ABVV 
In de Caraïben is er een land dat me hoop geeft. Cuba is een arm land, maar ik heb daar geen armoede gezien in de harten van de mensen, maar wel vreugde en hoop.
Mensen hier klagen over de hoge gezondheidskosten en zuchten ‘wat kan je eraan doen!’. Dan zeg ik, maar ja, je kan er iets aan doen. Kijk er is een land waar de gezondheidszorg gratis is. Iedereen heeft toegang tot dezelfde gezondheidsdiensten, ongeacht je inkomen of sociale status.
Hier onder het kapitalisme maken de bedrijven grote winsten die naar de aandeelhouders gaan. Maar kijk er is een land waar de bedrijven produceren in functie van het welzijn van de bevolking. Vandaag de dag bewijst Cuba dat er andere weg mogelijk is. Daarom geeft Cuba ons hoop.

Wat me het meest heeft getroffen, is de solidariteit onder de mensen.
Saskia Sercu, militante ACV Puls,  sector kinderopvang 
Met een aantal leden van ACV-Puls zijn we naar Cuba getrokken; we hebben veel mensen gezien, scholen en klinieken bezocht. Wat mij vooral getroffen heeft, zijn de gevolgen van de blokkade. We bezochten een school die de middelen niet heeft om de leslokalen op te frissen; de aankoop van nieuw lesmateriaal wordt uitgesteld omdat er geen geld is. Er moeten altijd moeilijke keuzes gemaakt worden tussen de ene of de andere nood. Die situatie ondermijnt het toekomstbeeld van de jongeren. Hoewel veel jongeren een diploma behalen en uitzicht hebben op een job, leeft sterk het verlangen om naar het buitenland te trekken om vandaaruit geld naar hun familie te kunnen opsturen. Maar wat me het meest bijblijft, is de solidariteit die ik daar gezien heb. Er leeft zoveel verbondenheid, zoveel zorg voor elkaar. Ik raad daarom iedereen aan om naar Cuba te gaan en er met de mensen te praten.

Impact van de blokkade op de sectoren biotechnologie en gezondheid
Dr. Rolando Pérez Rodríguez, adviseur van de voorzitter van Biocubafarma
Hoe heeft Cuba de corona-pandemie zo goed kunnen doorstaan, ondanks alle beperkingen die de VS-blokkade ons oplegt? Na ongeveer zes maanden hadden de Cubaanse wetenschappers al een eerste vaccin ontwikkeld. In zes maanden konden we meer dan 90% van de bevolking vaccineren. Dit succes was maar mogelijk dank zij het sociaal netwerk van Cuba, dank zij de steun van de bevolking. De blokkade maakte het ons niet gemakkelijk, integendeel. We ondervonden moeilijkheden bij de invoer van grondstoffen en van apparatuur. Er waren momenten dat we een leverancier vonden, maar dan botsten we op betalingsproblemen bij de banken. Maar het was geweldig om te zien hoe alle wetenschappers, alle universiteiten hun krachten bundelden en hun kennis en apparatuur uitwisselden, alles in functie van dat gemeenschappelijke doel: de ontwikkeling van een vaccin.
Deze ervaring heeft ons één ding geleerd: de VS wil ons met al hun sancties klein krijgen. Maar wij reageren met onze creativiteit. Elke opgelegde beperking  is voor ons een uitdaging om nog creatiever te zijn, om nieuwe oplossingen te vinden. Dat is de grote opdracht voor ons als wetenschappers.

Belgische banken zijn medeplichtig aan blokkade
Wim Leysens, secretaris Coördinatie Opheffing Blokkade
De VS vinden dat zij hun blokkadewetten kunnen toepassen op bedrijven die ook maar enigszins banden hebben met de VS. En dat geldt zeker voor de banksector. Humanitaire organisaties krijgen het ingezamelde geld niet naar Cuba, want de banken weigeren de overschrijving naar een Cubaanse rekening. Vorig jaar werd zelfs de rekening van een solidariteitsorganisatie opgezegd.
De Coördinatie Opheffing Blokkade verzamelt zulke cases. De handelswijze van de banken is in strijd met de Europese en Belgische wetgeving. Toen de VS de Helms-Burton wet in 1996 aannamen, heeft de EU het  zogenaamde “Blocking Statute” goedgekeurd. Deze blokkeringsmaatregel verbiedt EU-actoren, en dus ook onze banken om de wetgeving van een derde land na te leven. Binnenkort zullen we ons dossier overmaken naar de bevoegde minister van Financiën. We eisen dat de minister de banken strenger controleert en verplicht om betalingen naar Cuba uit te voeren.