Cuba heeft onze solidariteit dringend nodig!

Fuerza Matanzas

De rampzalige brand die op 05/08/2022 in de olieopslagplaats van Matanzas begon, betekent een nieuwe slag voor het Cubaanse volk. De strijd tegen het vuur blijft zeer moeilijk. Dit ongeval, dat de afmetingen van een echte ramp aannam, is des te tragischer op een moment dat Cuba kampt met enorme tekorten op vlak van brandstof, energie, transport en ook medische voorzieningen.
De verscherpte economische blokkade, twee covid-jaren zonder toerisme-inkomsten maar met grote uitgaven op vlak van volksgezondheid en de prijsstijgingen op de wereldmarkt vormen een perfecte storm waar deze tegenslag nog eens bovenop komt.
Als Belgische solidariteitsverenigingen* met Cuba willen we onze solidariteit uitdrukken met de moedige en hard werkende brandweerlui en met de medische hulpverleners, die alles in het werk stellen om de gevolgen voor de slachtoffers zoveel mogelijk te beperken.
De Cubaanse president en de leidende overheden zijn op het terrein bij de slachtoffers en om de operaties te leiden. De leidraad daarbij is in de eerste plaats uiterste zorg voor het leven van brandweerlui en hulpverleners. De bevolking stroomt massaal toe om bloed te geven. Het Cubaanse volk geeft blijk van moed en grote solidariteit maar kampt met belangrijke materiële tekorten.
Daarom roepen we iedereen in ons land op om de hulpverleners ter plaatse te steunen. We willen zoveel mogelijk gespecialiseerd materiaal en geneesmiddelen voor de behandeling van brandwonden kunnen sturen. We vragen onze landgenoten, solidaire groepen of instellingen en onze regering om zoveel mogelijk van dergelijke middelen ter beschikking te stellen, in natura of via storting op één van onderstaande nummers of door het verzorgen van het urgente transport.
Cubanismo.be (Globalize Solidarity): BE44 5230 8068 1645
Cuba Soberana: BE05 8916 3418 2875
Vrienden van Cuba: BE90 5230 8011 7732
Mededeling: ‘Noodhulp M’
Opgelet: Vermijd het woord 'Matanzas' of 'Cuba', want dat levert een blokkering van de storting op!

* * Coördinatie Opheffing Blokkade, Soberana, Cubanismo.be, Vrienden van Cuba, ACV Pulso Cubano, Cubabel, Coordinadora Latinoamericana Bélgica, Ardor Cuba,  Salsa de Brujas.

Attachment
Bijlage Size
Oproep Solidariteit Matanzas 407.34 KB