Cuba no está sola - Cuba staat niet alleen!

Unblock Cuba

Wie nog de illusie had dat met Joe Biden de politiek van de VS tegenover Cuba een positieve wending zou krijgen, weet vandaag beter. In zijn reactie op de recente onrust in de straten van Cuba slaat Biden de bal compleet mis door te verwijzen naar het gebrek aan vrijheid van meningsuiting en van vereniging in Cuba. 
De onvrede onder de Cubaanse burgers die er zeker is omwille van de aanhoudende schaarste aan voeding en geneesmiddelen heeft alles te maken met de VS-blokkade die Cuba in een  economische en financiële wurggreep houdt, NIET met het gebrek aan vrijheid van meningsuiting of van vereniging. Door de blokkade en daarbovenop de coronacrisis staat de Cubaanse regering nu zwaar onder druk, niet omdat ze niet luistert naar de stem van de Cubanen, maar omdat de financiële middelen ontbreken om aan de basisbehoeften van de bevolking te voldoen. 
Het is dan ook cynisch dat president Biden de Cubaanse regering viseert, terwijl hijzelf als president verantwoordelijk is voor het  VS-beleid tegenover Cuba. Biden zelf heeft de sleutel van de oplossing in handen: hef de blokkade op! 

Eerder waren er al ernstige aanwijzingen dat we van Biden op korte termijn geen versoepeling van de sancties moeten verwachten. Vrij vlug na zijn eedaflegging had Biden al laten verstaan dat de herziening van de Cuba-politiek geen prioriteit is.
N
a zes maanden heeft Biden zelfs nog geen enkele van de extra beperkingen door Trump opgelegd ingetrokken. 
Op 25 mei ’21 verklaart het State Department dat Cuba onvoldoende meewerkt aan de bestrijding van het internationale terrorisme. De procedure om Cuba van deze lijst te schrappen duurt minstens 6 maanden, dus voor het einde van dit jaar komt hier geen verandering in. 
Wat blijkbaar wel prioritair was, is de goedkeuring van 20 miljoen dollar voor de programma’s zogezegd ter bevordering van de ‘democratie’ in Cuba. Deze fondsen zijn niet bedoeld om de Cubanen te helpen; deze fondsen moeten dienen om de sociale onvrede uit te lokken en hebben een duidelijke politieke agenda, namelijk de verandering van het ‘regime’.

Cynischer wordt het nog toen president Biden vorige week een lading coronavaccins aan Cuba aanbood. 
Als Biden echt begaan is om de gezondheid van de Cubanen, dat hij dan Cuba toelaat in de VS uitrusting en basisbenodigdheden aan te kopen voor de massale en versnelde aanmaak van de Cubaanse vaccins!
Als Biden echt begaan is met de gezondheid van de Cubanen, dat hij dan onmiddellijk de invoerbeperkingen voor geneesmiddelen zoals tegen kanker of ventilatoren voor de behandeling van corona opheft! 
Als Biden echt begaan is met de gezondheid van de Cubanen, dat hij dan belemmeringen op de medisch-wetenschappelijke samenwerking tussen beide landen opheft. 
President Biden, wees ernstig en stop de blokkade NU!

Spijtig genoeg volgt ook de EU dezelfde lijn. Amper een maand nadat de EU in de Algemene Vergadering van de VN de VS-blokkade tegen Cuba heeft veroordeeld, heeft ook Europa naar aanleiding van de onrust op 11 juli geweigerd het verband te leggen met de VS-blokkade. 
Daarom is het hoognodig dat wij onze nationale en Europese beleidsmakers blijven duidelijk maken dat Cuba enkel in volle vrijheid het welzijn van zijn burgers kan garanderen, als het al zijn economische en financiële mogelijkheden kan benutten, dat wil zeggen zonder belemmeringen van de blokkade. 
Daarom is het nodig dat wij onze campagnes tegen de blokkade onverminderd verderzetten. 
Stop de blokkade, Non au blocus, Abajo el bloqueo!

Toespraak in naam van de Coördinatie Opheffing Blokkade op de solidariteitsactie Con Cuba en los corazones ni bloqueo, ni sanciones van 22 07 21