Cuba roept de hulp in van het Wereldvoedselprogramma voor de aankoop van melkpoeder

World Food Programme

Als reactie op de verscherping van de blokkade is Cuba genoodzaakt zijn samenwerking met het Wereldvoedselprogramma (WFP) van de VN uit te breiden.
Cuba heeft een langdurige relatie met het Wereldvoedselprogramma. In het verleden heeft hete WFP steun en hulp geboden als reactie op natuurrampen en andere noodsituaties die het land hebben getroffen. Het WFP is een voedselhulporganisatie van de Verenigde Naties (VN) die meer dan 120 landen en gebieden ondersteunt. 
Cuba verkeert op dit ogenblik in een complexe economische context als gevolg van de gecombineerde effecten van de COVID-19 pandemie, de gevolgen van ongunstige weersomstandigheden en vooral de verscherping van de economische blokkade van de Verenigde Staten. Daardoor heeft het land grote moeilijkheden om toegang te krijgen tot internationale markten. De situatie is nog verergerd door de onrechtvaardige en willekeurige opname van Cuba op de lijst van staten die terrorisme (zouden) steunen. Daarom kan Cuba op dit ogenblik niet aan zijn voedselbehoeften voldoen. 
Cuba heeft het WFP om hulp gevraagd bij de aankoop van melkpoeder, zodat de dagelijkse portie melk voor de Cubaanse kinderen tot 6 jaar verzekerd is.  In de komende dagen zal een schip uit Brazilië aankomen met 375 ton melkpoeder. Daarnaast is er 500 ton melk gekocht in de Verenigde Staten; deze aankoop past in het kader van de uitzonderingen die de Amerikaanse regering heeft ingesteld voor de verkoop van bepaalde producten aan het eiland onder de strikte voorwaarde van onmiddellijke contante betaling. Daarnaast heeft Cuba ook 245 ton van Canada, nog eens 500 ton van Brazilië en 600 ton van andere leveranciers aangekocht.

(Vrije vertaling van een artikel uit CubaCoopérationFrance)