De Algemene Vergadering eist opnieuw de opheffing van de blokkade van Cuba

Stemming VN 03 11 22

Op 3 november 2022 hebben 185 lidstaten in de VN de Cubaanse resolutie  over de "noodzaak om het economische, commerciële en financiële embargo  van de Verenigde Staten tegen Cuba op te heffen" goedgekeurd. De Verenigde Staten en Israël waren tegen, terwijl Brazilië en Oekraïne zich onthielden. Bij de presentatie van deze tekst onderstreepte de Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken, Bruno Rodríguez Parrilla, dat "dit beleid al drie decennia universeel is veroordeeld", zoals blijkt uit de resultaten van de stemmingen sinds de eerste presentatie van deze resolutie in 1992.
De blokkade lijkt op een "permanente orkaan" en kan worden gekwalificeerd als "genocide", aldus Rodriguez die verder aangaf dat 80% van de Cubaanse bevolking onder het juk van de blokkade is geboren. De blokkade heeft het land 1.391 miljard dollar sinds de instelling ervan  gekost. “Hoe zou Cuba eruitzien als het van deze hulpbronnen had kunnen profiteren? vroeg de minister zich af. 
De heer Rodriguez betreurde ook dat Duitse en Franse bedrijven zich recentelijk van het eiland hebben moeten terugtrekken vanwege de sancties. Hij hekelde de financiële blokkade die Cuba wurgt en merkte op dat in sommige delen van de wereld Cubaanse staatsburgers niet eens een bankrekening konden openen. Cuba is bereid om normale relaties met de VS te onderhandelen. Maar Cuba zal nooit instemmen met het opgeven van zijn socialistische systeem.

(uittreksels uit de niet officiële nota’s van press.un.org)
Het volledige Cubaanse rapport over de blokkade vindt u hier (Spaans).