De banken passen de blokkade nog strenger toe dan de VS

Onlangs kregen we volgend voorval gesignaleerd:
Een organisatie solidair met Cuba kreeg vorig jaar een brief van haar bank.

We citeren:
“BNP Paribas Fortis deelt U mede dat, overeenkomstig Artikel 14 van haar algemene bankvoorwaarden, zij haar klantenrelatie met XXX (naam van de organisatie) beëindigt. De opzegtermijn bedraagt drie maanden, met ingang van vandaag (datum)…. De beslissing werd centraal genomen, zonder enige tussenkomst van uw kantoor… We delen u hierbij mee dat we vanaf  XXX geen enkel order meer van u aanvaarden.”

Artikel 14 bepaalt dat zowel de bank als de klant op elk ogenblik en zonder enige opgave van reden de gesloten overeengekomen kunnen opzeggen. Daarmee 

Van BNP-Paribas-Fortis wisten we al dat zij weigeren overschrijvingen uit te voeren, wanneer in de naam van de betaler of de ontvanger of in de mededeling een verwijzing naar Cuba voorkomt. Nu heeft het er alle schijn van dat de bank nog een stap verder gaat;  ze zegt gewoon de samenwerking op, en nog wel zonder reden.

We doen een oproep aan personen en organisaties die hier in België door de blokkade getroffen worden, om hun ervaringen te delen, zodat we een stevig dossier kunnen samenstellen.