DE BLOKKADE VOELBAAR TOT IN BELGIË

Dat de VS-blokkade tegen Cuba op de eerste plaats de Cubanen zelf treft, is evident. Maar ook buiten Cuba laat de gevolgen zich voelen. Vorig jaar, in 2016, kregen verschillende Belgen rechtstreeks met de blokkade te maken:

  1. Toen de orkaan Matthew begin oktober 2016 het oosten van Cuba zwaar getroffen had, wou Dominique zijn persoonlijke vrienden daar helpen. Tot zijn verbazing weigerde zijn bank FINTRO (Groep BNP Paribas) een geldbedrag door te storten. Als uitleg kreeg Dominique van het lokale kantoor te horen: “…De centrale zetel van de bank is op de hoogte van de wijzigingen betreffende de blokkade van de Verenigde Staten, maar nu blijft de interne politiek van de groep BNP Paribas ongewijzigd. Geen enkele transactie met Cuba wordt aanvaard, de zetel weigert dit schriftelijk te bevestigen…”.   Als bewuste burger heeft Dominique duidelijk zijn ongenoegen en verontwaardiging aan de bank laten weten. In zijn brief verwijst hij met enige zin voor ironie naar de Algemene Vergadering van de UNO die net op die dag bijna voltallig de blokkade veroordeelde; enkel de VS en Israel onthielden zich bij de stemming.
  2. Paul organiseerde in november 2016 voor een groep familieleden en vrienden een solidariteitsbezoek aan Cuba. Daarvoor werkte hij samen met het reisbureau Ecotour in Havana, dat hiervoor een factuur doorstuurde, te betalen één week voor vertrek. Begin november belt Paul naar de dienst Inlichtingen van de bank BNP-Paribas-Fortis; na enig opzoekwerk bericht deze dat dit geen enkel probleem stelt. Omdat het geld niet van zijn rekening gaat, neemt hij opnieuw contact op met de bank. Nu krijgt hij te horen dat “zulke overschrijvingen naar een bank in Cuba niet kunnen als gevolg van het Amerikaans embargo”. De enige oplossing, volgens de bank, is dat Ecotour een bankrekening opent ergens in een ander land waar transfers wel mogelijk zijn. ‘Of via Western Union, die hebben een kantoor in Cuba, op Guantánamo’, de Amerikaanse basis wel te verstaan!!!
  3. Rodney wist niet hoe hij eraan moest beginnen, en richtte zich daarom voor raad naar de Cubaanse ambassade in Brussel. Als Cubaanse student had een beurs gekregen om hier in België zijn studies verder te zetten. Om de toelage te kunnen ontvangen, stapte hij een kantoor van BNP Paribas binnen. Daar kreeg hij meteen een bankkaart met een rekeningnummer op zijn naam. Maar later bleek dat de hoofdzetel de kaart niet valideerde. Bij ING moest hij een document van de immigratiedienst voorleggen, dat hij pas een maand later zou toegestuurd krijgen. Te laat want de beurs zou binnen de week doorgestort worden. ‘Waarom doen de banken zo moeilijk voor Cubanen, vroeg Rodney zich af. 

Voor Cubaanse wetenschappers is het niet evident om deel te nemen aan internationale seminaries of congressen. Reden: het inschrijvingsgeld in dollars moet in regel overgeschreven worden naar de buitenlandse organisatoren. Omwille van de blokkade zijn betalingen in dollar vanuit Cuba nu eenmaal niet mogelijk. Ook de Belgische universitaire samenwerking met Cuba ondervindt hiervan de gevolgen. Om de Cubaanse studenten en profesoren alsnog de kans te geven aan internationale ontmoetingen deel te nemen, reserveert de Vlaamse Interuniversitaire Raad hiervoor nu een deeltje van de beschikbare fondsen.