De campagne loopt door! Stuur een protestmail naar de banken!

Campagne banken

 Om onderstaande protestmail naar de minister van Financiën en naar ING en BNP-Paribas-Fortis te versturen: 

Klik hier  of scan de QR-code 


Wij stellen vast dat Belgische banken zoals ING en BNP-Paribas-Fortis blijven weigeren om geld naar Cuba over te schrijven, een inbreuk op het vrij financieel verkeer in de internationale handel. Daarmee gaan zij in tegen de Europese en Belgische wetgeving die verbiedt om de VS-sanctiewetten tegen Cuba mee uit te voeren (Europese Verordening 2271/96).

Op 23 juni ’21 veroordeelde de Algemene Vergadering van de VN met 184 stemmen tegen 2 de VS-blokkade tegen Cuba. De banken beroepen zich op  hun onafhankelijk statuut, maar plooien feitelijk voor de macht van de VS.

Daarom vragen wij -samen met de Coördinatie voor de Opheffing van de Blokkade tegen Cuba- aan de bevoegde minister van financiën een strikte controle op de banken zodat deze het vrij betalingsverkeer naar Cuba garanderen.

Van de banken verwachten wij dat zij de overschrijvingen naar Cuba correct uitvoeren.

In bijlage: het volledige en geactualiseerde dossier 2022

Attachment