De Coördinatie heeft onderhoud met Buitenlandse Zaken

Op 26 oktober hadden we een onderhoud met Mohamed Lahmini van het kabinet van Buitenlandse Zaken. België onderhoudt al jaren goede relaties met Cuba en is blij dat de EU nu een samenwerkingsakkoord met Cuba heeft afgesloten. Beide partijen gaan samenwerken op basis van respect en gelijkwaardigheid. Europa neemt ook afstand van de VS-blokkade die ze als een anachronisme bestempelt.

Als Coördinatie voor de opheffing van de blokkade hebben we erop aangedrongen dat België en Europa zich nog met meer kracht zou verzetten tegen de extraterritoriale maatregelen van de blokkade, die Europese bedrijven en banken belemmert om normale handelsrelaties met Cuba te onderhouden. De Wereldhandelsorganisatie noemde al in 1997 deze maatregelen onwettig, maar daar bleef het voorlopig bij.