De impact bij ons van de VS-blokkade: Welk standpunt nemen de politieke partijen in?

politieke partijen Vlaanderen

“De Nationale Bank van België moet zonder uitstel striktere controle op de banken uitoefenen, zodat betalingen naar of van Cuba niet langer onnodig worden geblokkeerd”.

Deze en andere stellingen heeft de Coördinatie Opheffing Blokkade in de aanloop van de komende verkiezingen aan alle democratische politieke partijen voorgelegd. België als land verwerpt de VS-blokkade tegen Cuba. Maar tegelijkertijd stellen we vast dat ons land laks optreedt tegen de banken die onterecht betalingen weigeren. Een duidelijke stellingname en een bereidheid om actie te ondernemen verwachten we wel van onze politieke partijen!

Attachment