De media-oorlog als onderdeel van de blokkade

Misschien  een minder bekend aspect van de VS-blokkade zijn de vele pogingen in de media om Cuba in een slecht daglicht te stellen.  Een recent voorbeeld zijn de beschuldigingen tegen de Cubaanse medische missies, die in ruim 59 landen de nationale gezondheidsdiensten versterken. Ook de noodhulpbrigades Henry Reeve ingezet in de strijd tegen Covid-19, werden belaagd. De VS-beschuldigingen luiden niet humanitair maar economisch geïnspireerd, uitbuiting van het medisch personeel, en misbruik voor diplomatieke doeleinden. Wat het eerste argument betreft, maakt Cuba er geen geheim van dat het land voor de langdurige medische missies een financiële compensatie vraagt. Voor de brigades Henry Reeve  die ingezet worden bij grote rampen en pandemieën, draagt het gastland bij naar vermogen. Dat het medisch personeel wordt uitgebuit, klopt niet, want zij verdienen ruim 10 keer meer dan het loon in Cuba. Wel is het zo dat de Cubaanse overheid aan het gastland een veel hogere vergoeding vraagt die beantwoordt aan de gangbare internationale normen. Voor het laatste argument kunnen we kort zijn: welk land doet niet haar best om haar imago en haar waarden te promoten!

Een ander recent voorbeeld komt uit de culturele wereld. Op facebook circuleerde een vals bericht, waarin Alexander Abreu kritiek uitte op de Cubaanse overheid. Alexander Abreu is een bekende muzikant en zanger van de groep Havana D’Primera, die onder Cubanen heel populair is. Zodra hij  weet kreeg van het bericht, postte hij op de eigen facebook-pagina het volgende bericht: “Ik wil dat je weet dat ik het niet ben die het bericht geschreven heeft”. 
Abreu is niet de eerste personaliteit uit de culturele wereld die zoiets overkomt. Vanuit Miami zoeken Cubaanse bannelingen  naar gelegenheden om twijfel en verdeeldheid te zaaien. Daarbij gaan ze heel systematisch te werk. In het geval van Abreu begonnen zij met hem waardering en lof toe te zwaaien, surfen ze mee op de golf van sympathie  voor de zanger, met als doel om geloofwaardig over te komen. Zodra dit punt bereikt, leggen ze Abreu woorden in de mond die hij nooit gezegd heeft.  Het is een beproefde strategie van ‘fake news’ om de Cubanen op het eiland te doen twijfelen.