De VS-blokkade kostte Cuba het afgelopen jaar 4.305 miljoen dollar

De VS-blokkade kostte Cuba het afgelopen jaar 4.305 miljoen dollar

De boycot kost Cuba enorm veel: 4.305 miljoen dollar op jaarbasis volgens de schattingen van het Cubaanse ministerie van economie. Dat is haast het dubbele van wat het land nodig heeft aan jaarlijkse buitenlandse investeringen om een gezond economisch beleid te kunnen voeren.  Maw, de blokkade is een ware aanslag op de sociale en economische ontwikkeling van de Cubaanse bevolking.

President Trump hanteert duidelijk een andere stijl dan zijn voorganger, en ook in de praktijk grijpt hij terug naar een strikte toepassing van de blokkade tegen Cuba. Maar laat het duidelijk zijn, ondanks enkele versoepelingen, verstrengden de VS onder Obama de sancties tegen niet-Amerikaanse bedrijven die handel dreven met Cuba en legden hen mega-boetes op. De agressieve taal van Trump schept nu nog meer onzekerheid. Het gevolg is dat vele internationale bedrijven en banken uit schrik voor Amerikaanse boetes weigeren  om transacties met Cuba af te sluiten. 

Het jaarrapport 2017 van de Cubaanse regering over de blokkade geeft een gedetailleerd beeld over de negatieve gevolgen voor de sociale en economische ontwikkeling van het land voor de periode april 2016 – juni 2017. We lichten er enkele sprekende voorbeelden uit. Alle gegevens die volgen, hebben betrekking op de vermelde periode.

Gezondheidszorg

Cuba gaat terecht trots op zijn gratis en toegankelijk gezondheidssysteem. Maar ook hier weegt de blokkade zwaar op het budget voor de aankoop van geneesmiddelen, verzorgingsmateriaal , medische instrumenten, enz. in de VS.  Vorig jaar vroeg Cuba aan 18 Amerikaanse bedrijven een offerte; 14 bedrijven reageerden zelfs niet. De 4 andere bedrijven moeten telkens een uitzondering op de blokkade aanvragen bij de overheid, wat tot acht maanden kan duren. Dat betekent dat Cuba voor heel die periode een veel grotere reserve aan geneesmiddelen moet aanleggen of elders in de wereld evenwaardige geneesmiddelen moet aanschaffen. 

Het Duitse bedrijf Otto Bock Health Care liet in februari 2017 weten dat het omwille van de blokkade de gevraagde orthopedische prothesen niet konden leveren. Bijgevolg moest Cuba elders de prothesen van mindere kwaliteit aankopen.
De totale meerkost van de blokkade voor de gezondheidszorg: ruim 87 miljoen dollar.

Voedselvoorziening

De Cubaanse voedselindustrie is voor de basisproducten voor 70% afhankelijk van aankopen in het buitenland, zoals Spanje, Brazilië, Argentinië, Italië, enz. De blokkade belet om deze aankopen in de nabijgelegen Verenigde Staten te realiseren. Hogere transportkosten zijn het directe gevolg. Maar door de langere levertijd, moeten de Cubaanse bedrijven ook een grotere reservestock aanleggen; dit betekent dat het geïnvesteerde geld letterlijk vast ligt. 
De totale meerkost van de blokkade voor de voedselvoorziening: 347,60 miljoen dollar.

Onderwijs

Cuba besteedt 23% van de begroting 2017 aan het onderwijs; dat is 9% van het bruto nationaal product.  Minder dan 2% van de bevolking is analfabeet. 

Cuba importeerde 590 containers schoolmateriaal uit China, aan een kost per container van 20 voet rond de 3.200 dollar, een container van 40 voet rond de 5.200 dollar. Bij aankoop in de VS zou het vervoer van deze containers slechts tussen de 1.300 en 2.000 dollar kosten. Een ander voorbeeld: 
de Universiteit betaalde 221.300 dollar voor de uitrusting van drie gespecialiseerde laboratoria. De aankoop in de VS zou tot de helft minder hebben gekost.
De totale meerkost voor het onderwijs: 2.833.000 dollar.

Sport 

Sinds enkele jaren wordt de Cubaanse baseball-ploeg  ‘uitgenodigd’ om deel te nemen aan de Caribische competitie. Maar de opname van Cuba als volwaardig permanent lid wordt tegengehouden door de VS-regering. Of Cuba in de toekomst nog zal uitgenodigd worden, hangt puur af van de VS.

Biotechnologie 

Cuba heeft sterk ingezet op de ontwikkeling van biotechnologie, met als gevolg dat de sector qua export op de tweede plaats komt. Maar voor basisgoederen hangt Cuba af van de invoer.

Ter illustratie: Het Cubaanse bedrijf MedSol produceert de meeste generische geneesmiddelen in tabletvorm voor nationaal gebruik. Voor de aankoop van de plastiekverpakking deed MedSol beroep op de Duitse firma Klöckner Pentaplast. Sinds het bedrijf sinds 2017 op de Noordamerikaanse beurs staat genoteerd, kreeg het de instructie om geen directe of indirecte handel met Cuba te voeren.
Totale meerkost van de blokkade: 322.994.000 dollar.

Toerisme

Het toerisme is geëvolueerd naar één van de belangrijke inkomstenbronnen van het eiland. Toch loopt het land door de blokkade nog vele miljoenen mis. De Caribische Organisatie voor Toerisme CTO schat dat het toerisme in de regio sinds 2015 met 4,2% is toegenomen; de helft voor rekening van de VS-burgers. Volgens studies zouden zo’n 1,5 miljoen Amerikanen Cuba als reisbestemming kiezen, als de VS-regering haar reisbelemmeringen naar Cuba zou opheffen. Dat zou neerkomen op een meer-inkomen voor de toeristische sector  van naar schatting 1.500 miljoen dollar.
Totaal verlies voor het toerisme: bijna 1.702 miljoen dollar

Watervoorziening

De voorbije drie jaar kent Cuba met een uitzonderlijk droogte op ruim 2/3de van het grondgebied. Gelet op de klimaatsveranderingen, zal deze tendens niet op korte termijn veranderen. Daarom heeft de Cubaanse regering al maatregelen voor rationeel watergebruik genomen. Investeringen in de infrastructuur voor watervoorziening zijn daarom van levensbelang. Maar de blokkade belet om de meest vooruitstrevende technologie aan te kopen op de Noordamerikaanse markt. Aankopen op verdere markten brengen een duurder vrachtvervoer met zich meer. 
Totale kost: 2,358 miljoen dollar.

Bouwindustrie

De blokkade betekent voor de bouwsector van Cuba dat ze geen toegang heeft tot de bouwtechnologie op de Amerikaanse markt of van buitenlandse filialen van Amerikaanse bedrijven. Aankopen in Azië en Europa doen de kosten voor het vrachtvervoer enorm oplopen.
Totale kost: 12,406 miljoen dollar.

Voor alle industrietakken samen betaalde Cuba tussen april 2016 en juni 2017 een meerkost van meer dan  59 miljoen dollar.