De VSA zetten het internet in tegen Cuba!

De regering Trump kiest duidelijk voor de frontale aanval op Cuba. Eerder al draaide Trump de meeste versoepelingen van Obama terug: voor de VS-burgers is het opnieuw moeilijker om het eiland te bezoeken en de voorzichtige economische samenwerking wordt stilgelegd. In diezelfde denkrichting kondigde de regering Trump op 23 januari van dit jaar de oprichting van een “Cuba Internet Task Force” aan. Officieel zou het gaan om een programma om de internetproblemen van Cuba te helpen oplossen, problemen waar overigens de blokkade mee de oorzaak van zijn. De nieuwe Task Force gaat zich vooral richten op de nieuwe sociale media, zoals Twitter en Facebook.  Als je weet dat Radio Marti en TV Martí deel uitmaken van de Task Force, dan hoeft over de echte bedoeling geen twijfel meer te bestaan. Sinds 1985 informeert Radio Martí over hoe fout het wel loopt in Cuba, met als doel het land te destabiliseren. In 1990 werd TV Martí met dezelfde doelstelling opgericht. Drie decennia later blijkt dat  Cuba niet echt gevoelig is voor deze propaganda. 

Bij de start van zijn rondreis door Latijns Amerika begin februari 2018 verklaarde Rex Tillerson, de VS-staatssecretaris voor buitenlandse aangelegenheden, dat de Monroe Doctrine “heel succesvol is geweest”, en nog altijd “even relevant is als toen ze neergeschreven werd”, nl bijna 200 jaar geleden. Onder de slogan 'Amerika voor de Amerikanen' zagen en (blijkbaar nog steeds) zien de VSA heel het continent als hun achtertuin, met directe militaire interventies en steun aan rechtse staatsgrepen als gevolg in o.a. Guatemala (1954), Chili (1968), Nicaragua (1984), Panama (1989). 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat deze retoriek in Havana kritisch onthaald wordt. 

Dialoog tussen EU en Cuba gaat van start

In opvolging van het Akkoord voor Politieke Dialoog en Samenwerking, afgesloten tussen de Europese Unie en Cuba, zal op 15 mei in Brussel voor het eerst de Gezamenlijke Raad samenkomen. Op de agenda staat de uitbreiding van de samenwerking, maar Mogherini kondigde ook aan dat de economische, financiële en commerciële VS-blokkade tegen Cuba aan bod zal komen. Wellicht zal EU-commissaris F. Mogherini ook de negatieve gevolgen van de blokkade voor Europa ter sprake brengen.