ECOLO,GROEN, N-VA, PVDA/PTB en SP.A veroordelen de blokkade!

In de aanloop van de verkiezingen vroeg de Coördinatie voor de opheffing van de blokkade tegen Cuba de lijsttrekkers om zich uit te spreken over drie stellingen tegenover de VS-blokkade tegen Cuba. ECOLO,GROEN, N-VA, PVDA/PTB en SP.A stuurden hun partijstandpunten door.

We ontvingen GEEN antwoorden van CDh, CD&V, DéFI, MR, Open VLD en PS.

 

  • België en Europa moeten de VS-blokkade tegen Cuba krachtig blijven veroordelen

Alle partijen veroordelen in hun reactie de VS-blokkade tegen Cuba. Niet verwonderlijk  gezien België en de Europese Unie  al jaren dit standpunt op internationale fora verdedigen. Nochtans leggen de partijen andere klemtonen.

Er klinkt verontwaardiging omwille van de blokkade ‘d’une intensité jamais vue’ (ECOLO), die ‘de economie van Cuba weerhoudt om zich volledig te ontwikkelen’  (SP.A). Cuba liep in 2017 4,3 miljard dollar mis, ‘geld dat geïnvesteerd had kunnen worden in wat de Cubanen nu hard nodig hebben: huisvesting, investeringen in infrastructuur, etc’ (GROEN).

N-VA schaart zich volledig achter de positie van de Europese Unie als het aankomt op het aanslepende Amerikaans-Cubaans conflict.’

Voor PVDA vindt de veroordeling nogal soft en beperkt tot woorden.  ‘België heeft bijvoorbeeld nog geen enkele concrete maatregel getroffen om Belgische bedrijven en rechtspersonen te beschermen tegen de extra-territoriale effecten van de Noord-Amerikaanse blokkadewetten’

 

SP.A, GROEN, ECOLO en PVDA verwijzen verder naar de internationale context.

Cuba moet zo snel als mogelijk volledig in de internationale gemeenschap opgenomen worden’, meent SP.A.

GROEN pleit voor ‘een normalisering van de relaties tussen erfvijanden Cuba en de Verenigde Staten en verwerpt uitdrukkelijk de verharding van de sancties onder Trump.  

PVDA waarschuwt: ‘Wij willen niet dat ons land mee stapt in de gevaarlijke confrontatie- en oorlogslogica van Trump, waar de verscherping van de blokkade tegen Cuba deel van uitmaakt’. De partij verdedigt ‘het recht op ontwikkeling’ en de soevereiniteit van het Cubaanse volk om zijn eigen ontwikkelingspad te kiezen, zonder enige buitenlandse inmenging’.

 

  • België en Europa moeten de negatieve gevolgen van de VS-blokkade voor Europa inperken, onder meer door banken te verplichten betalingen naar Cuba te garanderen.

SP.A houdt het antwoord kort : ‘Ja, akkoord’.

Voor ECOLO en GROEN moeten ‘mensenrechten primeren boven economische belangen’.

Het  is ‘aberrant’ (ECOLO) dat Europese en Belgische banken weigeren om humanitaire fondsen naar Cuba te storten, waardoor ‘alweer gewone burgers getroffen (worden)’ (GROEN).

 

PVDA herinnert eraan dat volgens Europese regelgeving (…) de extraterritoriale toepassing van de blokkade illegaal’ is.  De partij is verbolgen over de handigheid waarmee de banken dit verbod omzeilen, door zich te verschuilen achter de dominante positie van de VS in het internationaal geldverkeer.

ECOLO  heeft het over het eenzijdig ‘diktat des États-Unis’. De E.U. mag zich ‘niet laten intimideren door  het echt dictatoriaal gedrag van een ander land’. 

 

N-VA verkiest geen dwang op de banken. De partij is het eens dat ‘de (Europese) Unie gebruik (moet) maken van alle instrumenten waarover ze beschikt om haar interesses te verdedigen’. Maar,  ‘we prefereren wel slimmere maatregels om de financiële sector te motiveren om transacties van en naar Cuba voort te zetten dan ze louter te dwingen’.

 

  • België moet bij de EU aandringen om bij de Wereld Handelsorganisatie een klacht tegen de VS in te dienen voor blokkering van de handel met Cuba.

Voor PVDA moet België ‘als voortrekker in de constructieve bilaterale relaties met Cuba’  een meer prominente rol spelen om bij WHO een klacht tegen de VS. De partij beklemtoont dat dergelijke stap ‘meer dan ooit’ nodig is, gelet op de ‘gevaarlijke confrontatie- en oorlogslogica van Trump, waar de verscherping van de blokkade tegen Cuba deel van uitmaakt’.

 

Omdat het embargo meer bepaald het Handvest van de Verenigde Naties en het internationaal recht schendt’, vindt ECOLO dat elk wettelijk of diplomatiek actiemiddel mag gebruikt worden om Trump-administratie te dwingen het internationaal recht te respecteren, dus ook een klacht bij de WHO.

 

N-VA vindt dat de EU alle instrumenten moet gebruiken, ‘inclusief het gebruik van haar blocking statute bij de WTO’, om haar interesses te verdedigen. De partij wijst er verder op dat: ‘de oplossing van het conflict zal uiteindelijk politiek gevonden moeten worden, het is aan de EU en haar lidstaten om hun belangen en het welzijn van de Cubaanse bevolking te verdedigen’. 

 

Ook bij deze vraag is het antwoord van SP.A: ‘Ja, akkoord’, terwijl GROEN de vraag niet expliciet beantwoordt

 

Attachment