Een nieuwe verpletterende veroordeling van de VS-blokkade tegen Cuba

Votación Resolución Cubana ONU 2023

2 november 2023: met een overweldigende meerderheid heeft de Algemene Vergadering van de VN de Cubaanse resolutie voor de opheffing van de VS-blokkade goedgekeurd: 187 stemmen voor, 2 stemmen tegen van -dat is geen verrassing- de VS en Israël, terwijl Oekraïne zich onthield. 
Meer dan dertig jaar negeren de Verenigde Staten de stem van de internationale gemeenschap en blijven ze de genocidale blokkade tegen Cuba in stand houden en versterken. President Díaz-Canel ziet het besluit van de Algemene Vergadering van de VN als "een nieuwe overwinning voor het Cubaanse volk en hun revolutie". 
De resolutie bevestigt dat de blokkade de kern uitmaakt van het VS-beleid ten aanzien van Cuba , en dit al gedurende meer dan zestig jaar. Daarmee is het de langste blokkade in de recente geschiedenis. 80% van de Cubaanse bevolking heeft hun land nooit vrij van de blokkade gekend. 
Tijdens de plenaire vergadering van de 78e zitting van de Algemene Vergadering in New York hekelde de Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken Bruno Rodríguez Parrilla de schendingen van het recht op leven, onderwijs, vooruitgang en welzijn van Cubanen als gevolg van de blokkade. Hij wees er ook op dat sectoren als de landbouw en de energievoorziening kampen met ernstige obstakels bij het aanschaffen van reserveonderdelen of nieuwe machines. Enkel onder heel strikte licenties kan Cuba sommige landbouwproducten zoals kip vanuit de Verenigde Staten invoeren, cash en vooraf te betalen wat in strijd is met de gangbare internationale handelsregels. Deze producten komen aan in Amerikaanse schepen die vanwege de blokkade zelf leeg moeten terugkeren, wat een extra kost betekent.
Rodríguez Parrilla herinnerde er verder aan dat het intimidatiebeleid werd geïntensifieerd tijdens de moeilijkste jaren van de coronapandemie, toen de opheffing van sancties om humanitaire redenen voor sommige landen werd gepromoot, maar niet voor Cuba. In plaats daarvan werd de blokkade door Trump nog verder aangescherpt met 243 nieuwe sancties. President Biden heeft er hiervan amper een handvol ongedaan gemaakt. “Waarom werd Cuba uitgesloten van deze tijdelijke opheffing van de sancties?” vroeg Rodríguez Parrilla zich af over het misgebruik van de pandemie als extra wapen in het vijandige beleid van Washington jegens Cuba. “Vandaag is een van die dagen waarop de steun en liefde die we van de hele wereld krijgen, zichtbaar word en dat waarderen we. Sinds 1992 heeft de Algemene Vergadering gedurende 31 opeenvolgende jaren met klinkende stem opgeroepen om de blokkade te beëindigen. Onze vraag aan onze arrogante buurman in het Noorden is: hoeveel meer stemmingen in de VN zijn er nodig voordat u gelijke tred kunt houden met het humanitaire sentiment van de wereld?”.

Een uitgebreid artikel in De Wereld Morgen:  Blokkade tegen Cuba: VS compleet geïsoleerd