EU werkt aan alternatief betalingsmechanisme om VS-sancties te omzeilen

Oktober 2018

 

 “Geen enkel soeverein land of organisatie kan aanvaarden dat een ander bepaalt met wie men handel mag voeren”. Met deze woorden verantwoordde F. Mogherini dat de Europese Commissie weldra een alternatief betalingsmechanisme voor de internationale handel zal opzetten.

 

Naar aanleiding van de hernieuwde VS-sancties tegen Iran, vond de Europese Commissie het nodig om haar juridisch verzet bij te stellen. Met klem verklaart de EU dat extraterritoriale effecten van de sancties tegen Iran, maar evengoed tegen Cuba, onwettig en ontoelaatbaar zijn. Het eerste verweer was teleurstellend. Maar naar aanleiding van de Algemene Vergadering van de VN verklaarde F. Mogherini dat de Europese Commissie werkt aan ‘Speciale Purpose Vehicle’, een betalingsmechanisme dat de VS-sancties omzeilt en zo het financieel verkeer met Iran moet veilig stellen. Mevr. Mogherini voegde er meteen aan toe dat dit mechanisme tevens voor andere landen kan toegepast worden. Dit opent mogelijkheden voor de betalingen aan Cuba, gezien veel banken deze momenteel weigeren uit te voeren.