Internationaal Tribunaal tegen de Blokkade

Tribunal Internacional contra el bloqueo

Internationaal Tribunaal tegen de Blokkade: 16 – 17 november in het Europees Parlement - Brussel
De VS-blokkade tegen Cuba is in strijd met het internationaal recht. Daarom is de blokkade geen bilaterale kwestie tussen de VS en Cuba, maar een agressie tegen democratische waarden. Sociale organisaties uit Europa en de Verenigde Staten, politieke partijen, verenigingen van juristen en de brede solidariteitsbeweging met Cuba heeft daarom besloten een Internationaal Tribunaal tegen de blokkade te organiseren. Het Tribunaal heeft tot doel de illegale en onmenselijke blokkade aan te klagen en de anti-blokkade beweging in Europa en de VS te versterken. Daarom zal het tribunaal zich buigen over de grove gevolgen in en buiten Cuba van de blokkade en deze juridisch onderbouwen.

Het initiatief werd officieel gelanceerd als afsluiting van de conferentie over de blokkade op de Cumbre de los Pueblos op 17 juli. Manu Pineda, Europarlementslid voor LEFT, Maite Mola, internationaal verantwoordelijke Partido de la Izquierda Unida en Angelika Becker namens de Europese solidariteitsbewegingen verklaarden hun steun aan het Internationaal Tribunaal tegen de Blokkade. Fernando Gonzalez, voorzitter van ICAP sprak zijn vertrouwen uit dat het tribunaal tot een zeer duidelijke aanklacht zal leiden, die de politieke wereld niet zal kunnen negeren. Meerdere eminente advocaten zijn nu al bezig dit tribunaal voor te bereiden. Voor ons als solidariteitsbeweging is het een belangrijke opdracht om voor dit tribunaal te mobiliseren en zichtbare acties te blijven voeren, zodat dit tribunaal een succes wordt.