Maru: wij zijn geroepen tot meer solidariteit!

Maru CTC

Een solidaire groet voor de vrienden in België. Ik hoop dat jullie allen het goed stellen en zich verzorgen in deze pandemie. Hier in Cuba is de situatie vrijwel onder controle. In Havana gaan we naar de fase van het nieuwe normaal. Beetje bij beetje hervatten we het werk en de productie, met in acht name van de gezondheidsregels zoals het wassen van de handen, het mondmaskertje, en de fysieke afstandsregel. Te midden van deze pandemie hebben de VS de blokkade tegen ons eiland verscherpt, zo ook wat betreft het materiaal om de pandemie te bestrijden. Een andere ingrijpende pesterij is het verhinderen van de petroleumtoevoer naar Cuba. Hoewel de overheid en de regering van goede wil zijn en voorrang geven aan de gezondheid en de bescherming van het volk tegen de pandemie, is er grote schaarste aan voedsel en toiletartikelen. Het gevolg zijn wachtrijen, die dan weer botsen met de fysieke afstandsregel. 
Heel recent heeft de Trump-regering een nieuwe harde maatregel aangekondigd, die de Cubanen in de VS belet om geld naar hun familie in Cuba te sturen. Dit treft bijna alle Cubaanse families die een vriend of familielid in de VS hebben. 

Cuba maakt nu ook sterk werk van de economische ontwikkeling, en dit in een periode van een wereldwijde economische crisis. We trachten de binnenlandse productie te bevorderen en de invoer te verminderen. De regering bereidt nu ook de bevolking voor op een muntherschikking, ttz we stappen over op één munt. Sommige prijzen zullen stijgen, maar ook de salarissen. Men spreekt van een loon drie tot vier keer hoger dan wat men vandaag verdient. Zo wil men de subsidies afschaffen die de economie veel kosten. Men gaat personen subsidiëren en niet meer de producten.  De salarisverhoging heeft tot doel dat elke werknemer over het noodzakelijke minimum beschikt om in zijn levensonderhoud te voorzien.

Te midden van deze golf aan veranderingen en spanningen als gevolg van de pandemie en de schrik om besmet te geraken, wacht ons op professioneel vlak  veel werk, veel politiek werk om de werkende bevolking te informeren, een rol bij uitstek voor de vakbond CTC. In deze omstandigheden is er een grote nood om de vakbondsleiders te informeren en te vormen. Daarom vervult de samenwerking van bevriende syndicale organisaties met onze vakbond een belangrijke rol. In andere woorden, we danken de Belgische werknemers voor hun bijdrage om de vormingen te ontwikkelen en de uitdagingen voor de toekomst aan te pakken.

Ik  geloof dat we allen geroepen zijn om meer solidair te zijn, om betere personen te zijn tegen het onheil van de pandemie die overal zoveel levens kost. We moeten betere personen worden en ons toeleggen op het vertegenwoordigen van de werkende mensen,  in ons streven naar een betere wereld. Zoals men zegt, en zoals onze commandant het zei: “Het is mogelijk”.