No al bloqueo: Verslag van de actie voor de VS-Ambassade in Brussel

No al bloqueo: Verslag van de actie voor de VS-Ambassade in Brussel

Op 15 mei 2018 beantwoordden 40 personen de oproep van de Coördinatie voor de opheffing van de blokkade tegen Cuba om te protesteren tegen de VS-blokkade tegen Cuba.  Het was voornamelijk de aanwezigheid van 8 van de nu al 42 organisaties die de Coördinatie ondersteunen, die de actie  kleur gaf.  Ook opmerkelijk was dat de VS-ambassade volledig met Friese ruiters was afgeschermd. Dit beeld staat symbool voor hoe sterk de VS zich door hun houding tegenover Cuba en in andere dossiers hebben geïsoleerd van de internationale gemeenschap. Het voorbije jaar verzamelden we 1.300 handtekeningen; aan iedereen die hieraan heeft meegeholpen, een dikke proficiat! Via de politie kregen we de mededeling dat de VS-ambassade weigert om een delegatie met onze petitie te ontvangen. Spijtig. Ondertussen hebben we de petitie met de post bezorgd.