Ondanks blokkade-problemen blijft Oxfam de Cubaanse partners steunen

Oxfam.be

Oxfam International dat wereldwijd 20 Oxfams groepeert, waaronder Oxfam-in-België*, herhaalde recent haar oproep om een einde te maken aan de blokkade die de Verenigde Staten al vele decennia hebben ingesteld tegen Cuba. We zien dat de facto ook Belgische bedrijven zoals banken aan deze blokkade meedoen om represailles in de VS te ontlopen. We roepen de Belgische regering op om er in het kader van de Europese Unie voor te pleiten om deze onmenselijke maatregelen van de VS ongedaan te maken.

Oxfam-in-België is solidair met de Cubaanse vrouwen en mannen die vandaag ook de strijd moeten aangaan met het Coronavirus en extra te lijden hebben onder deze blokkade. We blijven lokale partners ondersteunen om weerbare voedselsystemen uit te bouwen die weerstaan aan de klimaatverandering en om risico’s bij natuurrampen te verkleinen. En we blijven Cubaanse producten aanbieden in de Wereldwinkels. De huidige crisis is een uitgelezen moment voor de VS om een pagina om te draaien en normale relaties aan te gaan met Cuba’

Dat de blokkade de Fair Trade werking van Oxfam belemmert, blijkt uit volgend concreet verhaal.
Oxfam koopt sinds enkele tientallen jaren producten uit eerlijke handel in Cuba. Handel drijven met Cuba is door de handelsblokkade nooit een sinecure geweest, en sinds de Trump-administratie is het moeilijker dan ooit. 

In 2018 bestelde Oxfam Fair Trade (OFT) een container Cubaanse rum. Die zou betaald worden voor het overzeese transport kon aanvangen. Met die betaling ging het goed mis. Verschillende Europese banken weigerden de financiële transfers naar Cuba te doen. Uiteraard bemoeilijken dergelijke praktijken het handel drijven niet weinig. Na vier maanden wist OFT de betaling er toch door te krijgen, maar daardoor liep het verschepen van de container aanzienlijke vertraging op. 
In 2019 bestelde OFT opnieuw een container. Om een gelijkaardig scenario te vermijden, deed OFT ditmaal beroep op een alternatief betaalsysteem (Ebury), waardoor het geld wel tijdig aankwam in Cuba. Desondanks vertrok de bestelde container pas 8 (!) maanden na het uitvoeren van de betaling. Hier zijn onder andere een ingewikkelde administratie voor export voor verantwoordelijk en ook omdat de toebehoren niet altijd voorradig zijn in Cuba zelf. Flessen, dopjes, etiketten, … worden vaak via de toeleveranciers geïmporteerd. Door de blokkade verloopt ook dit erg moeizaam. Het hoeft geen verdere uitleg dat situaties zoals deze nefast zijn voor de handelsband en de promotie van de Cubaanse rum, die nochtans zeer geliefd is in de wereldwinkels, op festivals en op de (Europese) exportmarkt. Bovendien hindert het de uitbetaling van een fairtrade-premie aan de Cubaanse suikerproducenten.
Ook anno 2020 volharden dezelfde problemen. Momenteel is OFT in contact met verschillende Cubaanse instanties om een groot lot fietsen aan te kopen voor de Fairtrade-gecertificeerde suikerproducenten. “Ik ben al enkele maanden aan het proberen om de premie via Oxfam in Cuba uit te betalen, maar ook dit loopt (omwille van de blokkade) enorm stroef”, legt Marion Meyvis uit (product manager Latijns-Amerika bij Oxfam Fair Trade).
Handel drijven met Cuba wordt jaar na jaar moeilijker. Toch blijven Oxfam-Wereldwinkels en Oxfam Fair Trade ervoor strijden, onder andere met de aankoop en verkoop van Cubaanse rum.

In het licht van de huidige COVID-19 pandemie vindt ook Oxfam International dat de blokkade tegen Cuba opnieuw geëvalueerd moet worden. Het eiland kan momenteel niet naar behoren voorzien worden van het nodige medische materiaal. De organisatie roept tegelijk de regeringen wereldwijd op om de samenwerking tussen landen onderling aan te moedigen, teneinde tot globale en eenduidige oplossingen te komen inzake de coronacrisis. Met betrekking tot het eveneens getroffen Cuba, is Oxfam International van mening dat de door de Verenigde Staten opgelegde blokkade aan een dringende herziening toe is. De gevolgen van de wereldwijde recessie die nu al aan de horizon opdoemt, zouden wel eens meer levens kunnen eisen dan het virus zelf.

* Oxfam-in-België groepeert Oxfam Wereldwinkels, Oxfam Magasins du Monde en Oxfam Solidariteit