Open brief aan de EU: Klaag de VS aan bij de WHO

EU-Cuba samenwerking

Op 23 juni '21 stemt de Algemene Vergadering van de VN de Cubaanse resolutie die de VS oproept om de blokkade onmiddellijk te stoppen. We vragen de EU niet enkel met woorden maar ook met daden de druk op de VS op te voeren.

Charles Michel, President van de Raad van de Europese Unie,
Ursula von der Leyen, President van de Europese Commissie,
Josep Borrell, Hoge Vertegenwoordiger van de Europese Unie voor Buitenlandse Zaken,
David Sassoli, Voorzitter van het Europees parlement

Geachte,
Als platform van 40 middenveldorganisaties, vragen we met aandrang dat de Europese Unie de constructieve relaties met Cuba in wederzijds respect en samenwerking behoudt, ontwikkelt en verstevigt... Vanuit ons geloof en vertrouwen in internationale wetgeving en de universele menselijke waarden zijn wij van mening dat de EU via alle mogelijke kanalen een actieve bijdrage kan en moet leveren om de 60-jaar durende blokkade van de VS tegen Cuba te beëindigen...
Deze VS-sancties hebben omwille van hun extraterritoriale toepassing ook schadelijke gevolgen voor de Europese investeringen en ondernemingen die zaken met Cuba doen. Zij schaden zelfs NGO’s, families en burgers in hun contacten met het eiland. Dit is niet langer aanvaardbaar en moet stoppen. 
In november 2019 riep de Algemene Vergadering van de VN de Verenigde Staten op de blokkade te beëindigen, en dit al voor het 28ste jaar op rij, met 187 stemmen voor, 2 tegen en 3 onthoudingen. Maar de VS leggen al deze internationale oproepen naast zich neer... In overeenstemming met de wil en het verlangen van de Europese bevolking moet de EU het multilateralisme versterken door te ijveren voor het einde van de blokkade...
De EU moet de VS-administratie duidelijk maken dat elke lidstaat het recht heeft om met Cuba handel te drijven, zonder de dreiging dat het VS-agentschap OFAC hiervoor boetes oplegt. De EU moet voor elke Europese onderneming het recht afdwingen op vrije handel met Cuba en op het weigeren van de betaling van een OFAC-boete...In dit verband moet de Europese Commissie bij de Wereldhandelsorganisatie aandringen op de veroordeling van de VS-regering voor de schending van de internationale handelswetten en -principes. Deze handelswijze zou het aanzien van de EU vergroten bij vele andere landen, ondernemingen en organisaties die volledig legitiem handelsrelaties met Cuba willen aanknopen. 
Wij roepen u en de Europese instellingen op alle nodige stappen te zetten om de VS-regering onder leiding van president Joe Biden te overtuigen de blokkade tegen Cuba op te heffen... Daarmee wordt een periode van confrontatie en sancties afgesloten en komt er ruimte voor een opbouwende en humane internationale samenwerking. Want dat is de stap die de mensheid nu dringend nodig heeft op weg naar duurzame ontwikkeling en stabiele vrede.
Hoogachtend,

De volledige tekst in bijlage

Attachment
Bijlage Size
Open Brief aan Europese leiders 252.98 KB