Oproep aan EU: dien bij WHO klacht tegen VS in.

Coördinatie Opheffing BlokkadeDe Coördinatie voor de opheffing van de blokkade, Vrienden van Cuba en Cubanismo ondertekenden de open brief aan de huidige en toekomstige voorzitter van de Europese Raad. 

Geachte President Antti Rinne,
Geachte President Donald Tusk,
Geachte President elect Charles Michel,
Geachte Hoge Vertegenwoordiger elect Josep Borrell Fontelles,

 

Met dit schrijven dringen we er bij de Europese Unie op aan om haar welgekomen politiek gericht op een positief en sterk partnerschap met Cuba, gebaseerd op wederzijds respect en verstandhouding, verder te zetten.

De voorbije twee jaar hebben we een significante verandering in de houding van de VS tegenover Cuba gezien, met een verslechtering van communicatie en relaties tussen beide landen als gevolg. Tegelijkertijd stellen we een verhoogde toepassing van de extraterritoriale wetten door de VS vast via de activering van Artikel III van de Helms-Burton wet. Deze maatregel schaadt de belangen van honderden bedrijven, banken en zelfs NGO’s in de Europese landen en in de wereld.

(…)

 De Europese Unie heeft het recht en de mogelijkheden om een onafhankelijke rol te spelen om de wil en de wens van de Europese bevolking concreet uit te voeren.

De ondertekening van het Akkoord voor Politieke Dialoog en Samenwerking in maart 2016 betekende een welgekomen stap in de betrekkingen tussen de EU en Cuba. Wij hopen dat dit akkoord gaandeweg wordt ingevuld met activiteiten en duurzame projecten.

(….)

Naar onze mening is het  voor de verdere ontwikkeling van de goede relaties tussen de EU en Cuba uiterst belangrijk dat de EU een duidelijk en niet mis te verstaan standpunt inneemt tegen het ontoelaatbaar en straffend VS-beleid vastgelegd in de anti-Cubaanse blokkadewetten. De EU moet de VS-administratie er duidelijk op wijzen dat ze het recht van de lidstaten om met Cuba handel te drijven onverstoorbaar zal verdedigen en zich niet zal laten afschrikken door de dreiging met boetes opgelegd door de VS Controledienst op Buitenlandse Verrichtingen – OFAC. De EU mag niet toestaan dat de EU-bedrijven boetes aan OFAC moeten betalen omdat zij handel met Cuba voeren. In dit verband, zou de Europese Commissie de Wereldhandelsorganisatie moeten oproepen om de VS-regering te veroordelen wegens schending van de internationale handelswetten en –principes. Daarmee zou de EU veel andere landen, bedrijven en organisaties steunen in hun volledig wettig verlangen om met Cuba zaken te doen.

(….)

Wij zijn een diverse groep van organisaties in Europa die ijveren voor vriendschap en solidariteit tussen Cuba en de respectieve landen… Het is onze mening dat de Europese Unie een belangrijke rol speelt om positieve relaties met Cuba uit te bouwen, in wederzijds respect en verstandhouding tussen zelfstandige staten; wij hopen dat uw presidentschap dit beleid verder ontwikkelt.

 

Hoogachtend,

 

(volledige brief in bijlage)

Attachment
Bijlage Size
Letter EU-Cuba 2019-9 165.02 KB