President Biden: het is nu of nooit!

Banderas Cuba EEUU

08 03 23: De volgende maanden bieden president Biden een unieke kans om de relaties met Cuba te verbeteren. Zowel het Staatsdepartement van de VS als het Cubaanse Ministerie Buitenlandse Relaties geven voorzichtige signalen om de vijandige relatie gecreëerd onder president Trump te vervangen door een meer constructieve verhouding. Maar de tijd dringt. In de herfst van dit jaar komt de VS weer in verkiezingsmodus. Elke belangrijke politieke beslissing zal dan afgewogen worden op haar electorale wenselijkheid.
De voorbije maanden hebben zowel Washington als Havana kleine stappen gezet om de spanningen te verminderen. In april ’22 toonde de VS zich bereid om de halfjaarlijkse gesprekken over migratie, afgesproken in 1994 maar door Trump afgebroken in 2018, te hervatten. De onderhandelingen werden succesvol afgesloten en hebben de VS en Cuba dichter bij elkaar gebracht.
Onder druk van de Latijns-Amerikaanse landen die protesteerden tegen de uitsluiting van Cuba, Nicaragua en Venezuela op de 9de Top van de Amerikas, herstelde president Trump in mei ’22 de mogelijkheid op familiebezoek en versoepelde hij het sturen van financiële steun naar Cuba. President Trump had verboden samen te werken met bedrijven die banden hadden met het Cubaanse leger. Daarop zag Western Union zich verplicht de samenwerking met Cuba stop te zetten.  Als tegenprestatie nam Cuba de moeilijke beslissing om deze remesas niet meer via een met het leger verbonden agentschap te laten verlopen, wat het tot dan had geweigerd. Maar de concrete uitwerking liet nog op zich wachten. Pas op 2 maart ’23 kondigde Western Union aan dat vanuit alle 50 staten van de VS geld naar familie op het eiland kan overgeschreven worden via de Cubaans bedrijf Orbit S.A.
In oktober ’22 bood de VS na de doortocht van orkaan Ian twee miljoen dollar humanitaire hulp aan. Omdat de VS in het verleden steeds voorwaarden aan een hulpaanbod verbond, was dit voor Cuba niet aanvaardbaar. Deze keer en voor de eerste maal kwamen beide landen tot een akkoord om de hulp via het Rode Kruis Cuba te laten lopen.

Een hoopgevend teken is ook de benoeming van Christopher Dodd tot Speciale Presidentiële Raadgever voor de Amerika’s. Dodd heeft als senator vele jaren geijverd om de blokkade op te heffen. Het was ook Dodd die begin ’22 in naam van Biden bij president Lopez Obrador van Mexico bemiddelde om de  Top van de Amerikas niet te boycotten. In zijn nieuwe rol kan Dodd de voorzichtige toenadering tussen beide landen aangrijpen om verdere concrete stappen te verkennen en aan Biden voor te leggen.
Het is nu aan President Biden om positieve stappen te zetten. Hij heeft keuze genoeg, want nog altijd zijn de meeste maatregelen van Trump van kracht. Een eerste kans heeft Biden alvast gemist. Op 28 februari ‘23 herbevestigde Biden met zijn handtekening de lijst van landen die het terrorisme steunen, waaronder Cuba. Hierdoor blijft het voor Cuba uiterst moeilijk om internationale financiële transacties te verrichten.
Als President Biden menens is en een verdere toenadering tot Cuba zoekt, zal hij moeten afrekenen met zware oppositie, zeker nu de republikein Bob Menéndez voorzitter is van commissie voor buitenlandse zaken. De zware veroordelingen na de betogingen van 11 juli ’21 in Cuba liggen in de VS zeer gevoelig. Cubaanse diplomaten geven signalen dat Havana ook over “gevoelige onderwerpen” willen spreken. Maar een toegeving van Cubaanse kant is maar mogelijk binnen een veel ruimer akkoord over allerhande thema’s.
Heeft president Biden de politieke wil en moed om de te verwachten kritiek van de Republikeinse oppositie te trotseren? De komende maanden zijn alvast cruciaal. Het is nu of nooit.

Vrije vertaling van artikel van LeoGrande: https://oncubanews.com/cuba-ee-uu/puede-chris-dodd-ayudar-a-su-amigo-biden-a-salvar-las-relaciones-entre-estados-unidos-y-cuba/