President Trump dreigt Cuba af. Actie is meer dan ooit nodig!

De Amerikaanse president D. Trump verscherpt de blokkade tegen Cuba nog verder.  Hij heeft een eerste stap gezet die de mogelijkheid geeft dat de rijke Cubaanse bannelingen die nu luxueus in Miami wonen, via een Amerikaanse rechtbank hun verloren eigendom in Cuba kunnen terugeisen. Dit zou voor een vloedgolf van rechtszaken kunnen zorgen. Hierdoor zullen buitenlandse investeerders nog meer worden afgeschrikt om samen te werken met een Cubaans bedrijf dat in een rechtszaak verwikkeld is.

 

Na de revolutie van 1959 keerden de rijke elite het land de rug toe. Zij dromen sindsdien om hun verloren eigendom terug te krijgen. Onder invloed van de rechtse senator Marco Rubio wil Trump nu tegemoet komen aan deze oude eis. Daarom dreigt president Trump om Artikel III van de Wet Helms-Burton toe te passen. Nochtans, sinds de goedkeuring van de wet in 1996 heeft elke president dit artikel opgeschort onder grote internationale druk.

Maar nu heeft de Amerikaanse president beslist de opschorting vanaf 19 maart gedeeltelijk op te heffen; hij zet de deur open voor schadeklachten voorlopig enkel tegen de Cubaanse bedrijven verbonden aan het leger. Buitenlandse partners van deze Cubaanse ondernemingen worden (voorlopig) niet geviseerd. De maatregel is duidelijk slechts een eerste stap om de druk op Cuba op te drijven. Want de VS-administratie geeft zichzelf tot 4 april de tijd om te onderzoeken, hoe Art III nog ruimer kan toegepast worden.

 

Artikel III bepaalt dat buitenlandse bedrijven verantwoordelijk worden gehouden tegenover vroegere eigenaars van Cubaanse goederen en hun erfgenamen voor de geleden schade wegens ‘handel’ in onteigende goederen. Met andere woorden, als Artikel III van kracht wordt, kunnen VS-burgers bij een VS-rechtbank klacht indienen tegen elke buitenlandse onderneming die handelsrelaties onderhoudt met een bedrijf gevestigd op hun voormalige eigendom in Cuba die in de jaren ’60 genationaliseerd werden.

 

Trump overweegt dus alle middelen die de wet Helms-Burton biedt, te benutten om te realiseren waarvoor de wet bedoeld is, namelijk de economische wurggreep op Cuba vergroten en haar regering ten val te brengen. Elk buitenlands bedrijf dat in Cuba investeert of wil investeren zal het risico lopen om in de VS aangeklaagd te worden. Immers investeren in Cuba betekent samenwerken met een Cubaans bedrijf, dat mogelijk gevestigd is in gebouwen of gronden die voor de revolutie privé-eigendommen waren.  Het is duidelijk dat Artikel III bestaande en toekomstige buitenlandse investeringen zal ontmoedigen.

 

De activering van Artikel III kan een vloedgolf van juridische processen teweegbrengen. Immers dit artikel kan ook ingeroepen worden niet alleen door de  Cubanen die in de jaren ’60 naar de VS zijn geëmigreerd, maar ook door hun nakomelingen.  Dat betekent dat ongeveer 200.000 VS-burgers nu een klacht zouden kunnen indienen, veel meer dus dan de 6.000 die indertijd naar de rechtbank zijn gestapt. Zulke processen zullen bovendien jaren duren. Deze rechtsonzekerheid zal buitenlandse bedrijven nog meer afschrikken dan nu al het geval is.

 

Deze flagrante agressie van president Trump gaat lijnrecht in tegen de strategie van de Europese Unie die op voet van gelijkheid en met respect een politieke dialoog met Cuba heeft opgestart. Daarom is een wereldwijd protest tegen deze nieuwe agressie meer dan ooit nodig.

 

Steun de campagne van de Coördinatie voor de Opheffing van de Blokkade tegen Cuba!

Teken de petitie op www.stopdeblokkade.be