Shame on you, Jo Biden!

Bart ACV Pulso Cubano

Goeiemiddag, ik (Bart Coene) spreek voor ACV Puls Cubano en WSM.
Lege tankstations, lege apotheken…. Het leven van de gewone mensen wordt gefnuikt. Hoe kan de wereld dit tolereren? Bestaan er wel mensenrechten? Iedereen gelijk, maar sommigen zijn meer gelijk dan anderen? om Orwell te parafraseren…Ik schaam mij diep burger te zijn in een wereld die dit toelaat.

Het gaat niet over een regime, een regering die zo nodig moet gestraft worden omdat ze het almachtige arrogante buurland bedreigt. Het gaat over een grootmacht die de wereld opdeelt in BAD en GOOD, over een illegitieme strategie van de VS die erop uit is de mensen in Cuba zo te pesten dat ze het opgeven. En mijn hart bloedt want de wereld kijkt toe zonder daadkrachtige reactie. De BAD-strategie werkt echter niet. Ze toont alleen maar het onwezenlijke gelaat van de VS , een gelaat dat getekend is door misbruik en ontoelaatbare inmenging in een soeverein land. Ik schaam me diep burger te zijn in een wereld die dit toelaat.

We dompelden ons onder in het dagelijkse reilen en zeilen van de doorsnee Cubaan…Verbouwereerd stelden we vast dat de universiteit haar ingenieurs naar een onderneming aan de andere kant van het land diende te zenden om met machines te kunnen werken. Hun eigen werkplaatsen hadden immers geen wisselstukken. Petroleumtankers maken in Cienfuegos rechtsomkeer omdat de Europese vriend Amerika zware boetes oplegt. De raffinaderij kan dus geen brandstof maken…. Het VRT-journaal van dinsdag jongstleden toonde de ellenlange files aan de benzinestations In Cuba om te kunnen tanken. Ik schaam me diep burger te zijn in een Europa die dit toelaat.

Een kind in Marianao zag 9 klasgenoten-dokters vertrekken naar het buitenland. Ze hoopten geld te verdienen en naar huis te sturen. Eén van de dokters die van uit Canada het thuisfront bezocht vertelde dat haar kennis hoog gewaardeerd werd… Ze werkt er echter als assistent-verpleegster…. tegen een ondermaats loon. Diploma’s worden niet erkend, maar van hun kennis wordt gretig gebruikt gemaakt. Ik schaam me diep in een wereld die dergelijk misbruik toelaat

Een tandarts heeft 12 jaar moeten werken in de VS in allerlei jobs om haar studies mits zware betaling opnieuw te doen. Dan pas kon ze haar beroep uitoefenen want Cubaanse diploma’s homologeren staat niet in het woordenboek van de regering Biden… Shame on you, Jo.

Wat de Amerikanen wel doen is actief Cubaanse mensen lokken: de VS geven verblijfsvergunning en sociale verzekering vanaf dag 1 aan elke Cubaan die zich aandient- een zware uitzondering op hun gekende migratiecontrole. Eenieder van ons weet dat de Amerikanen geen sociale verzekeringen krijgen en hiervoor zwaar moeten betalen. Schrijnend, Jo Biden. Ik schaam me diep.

Veel mensen komen en gaan, en zijn ongelukkig omdat ze hun land moeten achterlaten. Elke familie heeft wel iemand die in het buitenland gaat werken om “remesa” geld te sturen naar de familie. Tijdens de covid-periode was de emigratie hoger omdat er geen deviezen uit toerisme binnenkwamen. Ik schaam me diep, vriend Jo Biden, in een Europa te wonen die dit toelaat. Schrijnend was de toestand in de gezondheidssector, waar artsen onmachtig tot 2de en 3de keuze behandelingen moeten overgaan van patiënten, bij gebrek aan grondstoffen om geneesmiddelen te maken, ondanks al hun kennis en het niveau van hun bio- technologische industrie. ….... Grondstoffen die binnenkomen zijn dan ook veel duurder. Onze vriend , de Verenigde Staten blokkeert dit. Grondstoffen moeten van veel verder komen en dit maakt alles veel duurder. De vrije markt is een geleide markt, wanneer het de VS uitkomt. Ik schaam me diep dat Europa hier geen duidelijker standpunt in inneemt.

De Cubanen zijn ongelooflijk creatief in het zoeken naar plaatselijke oplossingen, maar alles heeft zijn grenzen. We hebben zelf gezien wat een capaciteitsverlies die blokkade zo creëert in het land. En we hebben ook gehoord hoe de tijdelijke versoepeling onder Obama een heel grote opluchting en dynamiek doen ontstaan heeft... die Trump echter direct en veel harder dan voorheen ongedaan maakte. Maar de regering van Biden doet gewoon alsof ze nog nooit gehoord heeft van Cuba, en heeft geen enkele Trump-maatregel teruggedraaid. We moeten dan ook van deze komende verkiezingscampagne gebruik maken om de opheffing van de blokkade eindelijk aan de orde te stellen. Trump, Biden, shame on you.

Europa dient rechtlijniger en consequenter te reageren. Het Europese beleid doet alsof haar neus bloedt en stimuleert hierdoor de blokkade. Europa beschadigt door het mee heulen met de blokkade haar eigen handelsbelangen. Welke baat heeft Europa bij de blokkade? Welke baat hebben de Belgische banken bij het verbieden van geldverkeer naar Cuba? Ademt grote broer Amerika te veel in hun nek? Is België bang? Welke baat hebben onze ministers om dit wetens- en willens te gedogen? Ik schaam me diep om een Belgische burger te zijn… We moeten doorgaan met dit misbruik aan de kaak te stellen, en we moeten dat efficiënt doen. De Amerikaanse arrogantie moet genoemd en veroordeeld worden, zoals de VN dat elk jaar doet, maar we moeten daar als EU ook naar handelen. Ik droom van een wereld waarin eenieder zijn eigen mening mag hebben en waarbinnen een andere mening hebben niet afgestraft wordt. Uit respect voor het Cubaanse volk, eisen wij zowel van de Belgische regering, als van de EU, als van de regering van de VS, onmiddellijke maatregelen om de blokkade op te heffen, en de extra-territoriale inmenging te stoppen.

Weg met de blokkade – NU!