Steunbetuigingen voor het Tribunaal komen binnen

Falco: Abajo el Bloqueo

16 en 17 november ’23 zijn echt belangrijke dagen voor de brede Europese beweging die de VS-blokkade tegen Cuba aanklaagt. In Brussel zullen vertegenwoordigers van NGO’s,  het bedrijfsleven, universiteiten en solidariteitsorganisaties uit diverse Europese landen getuigenissen aanbrengen over hoe zij rechtstreeks de gevolgen ook hier bij ons ervaren.  
Ook in ons land krijgt het Tribunaal steun. Een greep uit de ontvangen steunbetuigingen

Bert Anciaux, Senator
Het bewust grote groepen mensen in een vreselijke gezondheidssituatie duwen is misdadig en onaanvaardbaar.
Luc Cortebeeck, Voormalig voorzitter ACV, voormalig voorzitter Raad van Bestuur Internationale Arbeidsorganisatie (VN) en voormalig voorzitter WSM.
… omdat het embargo helemaal in tegenspraak is met het Handvest van de Verenigde Naties en de internationale wetgeving
Lut Cromphout, Voorzitter ACV Puls  & Veerle Verleyen, Adjunct-algemeen Secretaris Beroepswerking ACV Puls                                                                          
Kortom, (door de blokkade) komen basisrechten van burgers, werknemers ernstig in het gedrang.
Guido De Schrijver, coördinator ‘Solidair met Guatemala
Er is nooit een geldige reden geweest om een niet agressief land als Cuba te blokkeren.
Jonas Geirnaert, televisiemaker
De blokkade van Cuba is onrechtvaardig op economisch en onmenselijk op humanitair vlak.
Pierre Galand, ancien sénateur belge, ami de Cuba, militant associatif.
Le crime de persécution (à l'égard du peuple cubain) en droit international est un crime contre l'humanité.
Geoffrey Goblet, Secrétaire Général de la Centrale Générale-FGTB
Exprime son soutien au Tribunal International contre le Blocus
Wim Leysens, secretaris Coördinatie Opheffing Blokkade tegen Cuba
De Europese Unie moet dringend hardere tegenmaatregelen tegen dit VS-beleid nemen. 
Tack, Freddy, Voorzitter vzw De Vrienden van Cuba – Les Amis de Cuba asbl
Meer dan 60 jaar wurgpogingen is genoeg en moet door het tribunaal veroordeeld worden.
Isabelle Vanbrabant, voorzitster Cubanismo.be 
Wij steunen met Cubanismo.be het Tribunaal, zodat het legale en het politieke aspect van deze vorm van economische oorlogsvoering grondig uitgespit wordt
Chris Van den Bossche, provinciaal secretaris Solidaris:
dat Europese banken … zich wensen te conformeren aan de VS-politiek… is helemaal van de pot gerukt

en verder nog:
Zenon Bekaert, Solidaris Vlaanderen (België)
François D'Agostino, Association Culturelle Joseph Jacquemotte

Ludo De Brabander, woordvoerder Vrede vzw
Lieven Meert, directeur financiën en HR Solidaris West Vlaanderen
Katrien De Muynck, coördinator Bel-REDH - Netwerk ter Verdediging van de Mensheid - België

De Vuyst Steven, Federaal parlementslid PVDA-fractie
Bernard Duterme, Directeur CETRI – Centre tricontinental – Louvain la Neuve

Attachment