Stuur een protestmail naar de banken!

bankencampagne nov 2021

Belgische banken zoals ING en BNP-Paribas-Fortis weigeren om geld naar Cuba over te schrijven. Daardoor voeren ze feitelijk de VS-blokkade  tegen Cuba mee uit. De eerste slachtoffers van deze economische en financiële wurggreep zijn de Cubaanse burgers die worden geconfronteerd met grote tekorten aan basisproducten en geneesmiddelen.  Dat is onaanvaardbaar! 
Kopieer en stuur onderstaande protestmail voor 30 november ‘21 naar

Minister van Economie Dermagne 
Minister van financiën Van Peteghem 
ING – CEO Peter Adams 
BNP-Paribas-Fortis   -  CEO Maxime Jadot 
Copie aan

pierre-yves.dermagne@dermagne.fed.be 
info@vincent.minfin.be 
Peter.adams@ing.com 
maxime.jadot@bnpparibasfortis.com 
coordinatie.blokkade@gmail.com

Geachte,

Wij stellen vast dat Belgische banken zoals ING en BNP-Paribas-Fortis blijven weigeren om geld naar Cuba over te schrijven, een inbreuk op het vrij (financieel) verkeer in de internationale handel. Daarmee gaan zij ook in tegen de Europese en Belgische wetgeving die verbiedt om de VS-sanctiewetten tegen Cuba mee uit te voeren (Europese Verordening 2271/96). 
Op 23 juni ’21 veroordeelde de Algemene Vergadering van de VN met 184 stemmen tegen 2 de VS-blokkade tegen Cuba. De banken beroepen zich op  hun onafhankelijk statuut, maar plooien feitelijk voor de macht van de VS.

Daarom vragen wij -samen met de Coördinatie voor de Opheffing van de Blokkade- aan de bevoegde ministers van Economie en van Financiën een rondzendbrief naar de banken te schrijven met daarin concrete richtlijnen die het vrij betalingsverkeer naar Cuba garanderen. 
Van de banken verwachten wij dat zij de overschrijvingen naar Cuba correct uitvoeren. Zij dienen betalingsmechanismen te ontwikkelen die een betaling vanuit Europa naar Cuba mogelijk maken, zoals Europa vooropstelt en zonder inmenging van de VS.

Met vriendelijke groeten,