VS erkent leugen maar verwijdert Cuba niet van lijst met sponsors van terrorisme

Coördinatie Opheffing Blokkade

Op 15 mei kwam het nieuws binnen dat Cuba niet voorkomt in het VS-rapport 2023 over landen die niet meewerken met de strijd tegen terrorisme. Even leek het een doorbraak, tot bleek dat ze Cuba behouden op hun arbitraire lijst van staten die het terrorisme sponsoren. De vaststelling in het rapport toont enkel aan dat de leugen over Cuba als terrorisme steunend land voor de VS onhoudbaar is. 
Het rapport gaat als volgt: "de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken heeft op 15 mei vastgesteld en gecertificeerd onder Sectie 40A van de Arms Export Control Act dat vier landen - Noord-Korea, Iran, Syrië en Venezuela - niet volledig meewerken met de Amerikaanse inspanningen voor terrorismebestrijding in het kalenderjaar 2023".
Verder zegt de tekst dat het State Department vastgesteld heeft dat de omstandigheden voor het certificeren van Cuba als een Not Fully Cooperating Country (NFCC) veranderd zijn tussen 2022 en 2023 en dat het ministerie van Buitenlandse Zaken het eiland daarom niet als zodanig aanwijst voor het kalenderjaar 2023, volgens Sectie 40A van de Arms Export Control Act. 
Het State Department stelt echter dat zijn rapport niet voldoende is om Cuba te verwijderen van de arbitraire en gepolitiseerde VS-lijst van landen die terrorisme sponsoren. Het enige aangevoerde argument is dat deze aanwijzing onderworpen is aan "de wet en de criteria die zijn vastgesteld door het Congres". 
Nochtans is de administratie van de regering Biden goed op de hoogte van de inspanningen van Cuba in de strijd tegen terrorisme en voor vrede in de regio. Er zijn onder meer vruchtbare bilaterale ontmoetingen geweest op het gebied van wetshandhaving.

Er is geen enkele feitelijke of wettelijke aanduiding dat het eiland  met organisatie van terrorisme te maken heeft.

De plaatsing van Cuba op de lijst heeft niets te maken met de effectieve strijd tegen terreur. Er is geen enkele feitelijke of wettelijke aanduiding dat het eiland  met organisatie van terrorisme te maken heeft. Maar zolang Cuba daar staat is het uitgesloten van elke routinematige internationale financiële transactie. Het vormt met andere woorden een extra slot op de economische en financiële blokkade die de VS in stand houdt tegen het eiland. 
De regering Trump nam de beslissing om Cuba op de lijst te plaatsen in januari 2021, een paar dagen voordat zijn termijn afliep. Daarvoor, in mei 2020, had het ministerie van Buitenlandse Zaken, onder leiding van Mike Pompeo, Cuba geclassificeerd als een land dat niet meewerkte aan inspanningen om terrorisme te bestrijden. Het is enkel die classificatie die vandaag is gewijzigd.

Plaatsing op de lijst vormt een extra slot op de economische en financiële blokkade die de VS in stand houdt tegen het eiland.

Tal van landen over de hele wereld, waaronder de Colombiaanse regering van Gustavo Petro, dringen er al langer op aan dat Washington de aanwijzing van Cuba als Staatssponsor van Terrorisme zou intrekken en ook de blokkade tegen de Caribische natie zou opheffen. 
Het was de vorige Colombiaanse president die de VS voorzet bezorgde om Cuba op de lijst te plaatsen omdat Havana zich aanbood als plaats voor vredesonderhandelingen tussen de Colombiaanse overheid en de verzetsbeweging FARC. Onderhandelingen die overigens leidden tot vrede in Colombia. 
De VS blijft haar confrontatiepolitiek met het kleine Cuba volhouden, ook al kunnen ze zelf de redenen waarom niet langer hard maken. Slachtoffer is de Cubaanse bevolking die al zestig jaar gebukt gaat onder een internationale blokkade georganiseerd en opgelegd vanuit de VS. Daarom blijft wereldwijde campagne Let Cuba Live, waar ook Belgische organisaties voor ijveren, een prioriteit.

Artikel overgenomen van Bel-REDH