Wat zijn onze plannen voor 2018?

Alle organisaties die het platform van de Coördinatie ondertekend hebben, werden uitgenodigd voor een planningsvergadering. Op 14 december 2017 bespraken vertegenwoordigers van Horval, Oxfam België, Vrienden van Cuba, Cubanismo, Masereelfonds en LBCuba (verontschuldigd: FOS en Algemene Centrale) bijeen om de werking van de Coördinatie voor 2018 te bespreken. Hier volgt een kort verslag:

Een half jaar na de heropstart van de werking zijn we tevreden over het bereikte resultaat: 35 organisaties hebben het platform ondertekend,  iets meer dan 800 personen ondertekenden de petitie, we stuurden 7 nieuwsbrieven rond naar ongeveer 500 personen, via tijdschriften of websites van de deelnemende organisaties hebben we vele duizenden personen potentieel  bereikt, en we hielden een geslaagde publieksactie in Brussel naar aanleiding van de stemming in de Algemene vergadering van de VN. 

In 2018 gaan we de ingeslagen weg verder op.
We willen de steun van nog meer organisaties verkrijgen; vooral aan Franstalige kant moeten we een inspanning leveren.  Het secretariaat zal in het voorjaar een lijstje opstellen en waar mogelijk persoonlijke contacten leggen om de werking van de Coördinatie toe te lichten.

Naar het brede publiek gaat de Coördinatie verder met een petitie voor de opheffing van de blokkade, omdat deze de leidraad van de actie vormt.  De klemtoon valt in de periode juni – oktober 2018, wanneer campagne toewerkt naar de stemming in de Algemene vergadering van de VN. We moeten een manier vinden om nieuwe doelgroepen aan te spreken en zo buiten de ‘traditionele kring van Cuba-sympathisanten’  te treden. Alleszins willen we de petitie verder gebruiken op alle mogelijke Cuba-activiteiten.

In de weer rond de stemming van de Cubaresolutie in de Algemene Vergadering van de VN plannen we opnieuw een publieksactie. De grote uitdaging is om een meer zichtbare actievorm te vinden die de aandacht van de pers kan trekken. 

Wat de politieke werking betreft, bereidt de Coördinatie een actie naar de Belgische Parlementsleden voor, met focus op de extraterritoriale effecten van de blokkade (Wat kan België meer DOEN om  bvb de banken te verplichten overschrijvingen te doen?). We benaderen op de eerste plaats de leden van de Commissie Buitenlandse Zaken, best nog voor de zomer 2018. 
Naar de VS-ambassade toe moeten we in oktober alleszins iets ondernemen met de petities. Vorig jaar kregen we geen antwoord op onze vraag voor een onderhoud.