Wilmès en Kitir antwoorden op parlementaire vraag van Vicky Reynaert

Vicky Reynaert, federaal parlementslid voor Vooruit, vroeg aan Meryame Kitir en Sophie Wilmès hun standpunt over de VS-blokkade tegen Cuba. Hier hun antwoorden.

Antwoord van M. Kitir, minister voor ontwikkelingssamenwerking  
Net zoals de meeste ontwikkelingslanden, is de economische impact van de pandemie voor Cuba onevenredig groot. Het toerisme, een vitale sector voor het land, is nagenoeg stilgevallen terwijl de exportinkomsten met 55 % terugvielen. Zoals u zelf aangeeft, wordt de situatie voor de Cubaans bevolking nog verergerd door de economische blokkade van het land vanwege de Verenigde Staten. Daarom steunt België, net als de EU, dan ook de resolutie die Cuba jaarlijks aan de Algemene Vergadering van de VN voorlegt om de blokkade op te heffen. Daarnaast pleit ons land bij de Amerikaanse autoriteiten consequent voor een stopzetting van de blokkade die vooral de bevolking treft. In internationaal en Europees verband steunt België dan ook initiatieven om de relaties met het land te verbeteren. 
Cuba is geen partnerland van de Belgische bilaterale samenwerking. Toch levert de Belgische ontwikkelingssamenwerking een belangrijke indirecte bijdrage aan de gezondheid van de Cubanen en de bestrijding van COVID-19 in het land. Via de indirecte actoren, met name onze universiteiten en ngo's, werd in de periode 2017- 2021 meer dan 17 miljoen euro geïnvesteerd. Acht miljoen euro daarvan werd geïnvesteerd via de VLIR waarmee de universitaire samenwerking een toonaangevende speler is. 
België is momenteel het land dat ook de meeste studiebeurzen toekent aan Cubaanse studenten en professoren, bijna 150 per jaar. De meeste zijn op doctoraal of postdoctoraal niveau, met vele in medische faculteiten. 
Verder lopen er specifiek in de gezondheidszorg programma's die worden uitgevoerd door verschillende ngo's en institutionele actoren, zoals FOS, dat u reeds vermeldde, Humanity & Inclusion, dat is het vroegere Handicap International, en het Instituut voor Tropische Geneeskunde. Een deel van de voorziene middelen werd geheroriënteerd voor de aanpak van de COVID-19-crisis, bijvoorbeeld naar preventieve sanitaire hulpmiddelen, zoals maskers en beschermende pakken.

Antwoord van S. Wilmès, minister voor buitenlandse zaken
Mevrouw de voorzitster, mevrouw Reynaert, België, net zoals de Europese Unie, hekelen het embargo van de Verenigde Staten tegen Cuba, zowel vanwege de gevolgen voor de Cubaanse bevolking als voor de Europese Unie.
Net als de Europese Unie steunt België de resolutie die Cuba jaarlijks aan de Algemene Vergadering van de VN voorlegt en die de noodzaak van een stopzetting van het embargo benadrukt. De kwestie van het Amerikaanse embargo en de gevolgen ervan zijn al besproken met de nieuwe Amerikaanse autoriteiten tijdens onze bilaterale contacten op technisch niveau. België steun ook de contacten van de Europese Unie met de Verenigde Staten op dat vlak.
Wij hopen op een nieuwe dynamiek in de betrekkingen tussen Washington en Havana, vooral in de huidige periode van de covidpandemie.
Naast dialoog hierover met Washington en Havana zet de Europese Unie ook juridische middelen in. Een daarvan is het blocking statute dat sinds 2018 de naleving van de Amerikaanse sancties tegen Cuba door EU-actoren wenst tegen te gaan.