De VSA zetten het internet in tegen Cuba!

De regering Trump kiest duidelijk voor de frontale aanval op Cuba. Eerder al draaide Trump de meeste versoepelingen van Obama terug: voor de VS-burgers is het opnieuw moeilijker om het eiland te bezoeken en de voorzichtige economische samenwerking wordt stilgelegd. In diezelfde denkrichting kondigde de regering Trump op 23 januari van dit jaar de oprichting van een “Cuba Internet Task Force” aan. Officieel zou het gaan om een programma om de internetproblemen van Cuba te helpen oplossen, problemen waar overigens de blokkade mee de oorzaak van zijn.

Antwoord van F. Mogherini op een vraag van Kathleen Van Brempt

In opvolging van de European Action Days against the Blockade, georganiseerd door GUE/NGF en Cubanismo.be, stelde Kathleen Van Brempt (sp.a) een parlementaire vraag aan Federica Mogherini, vertegenwoordiger voor buitenlandse aangelegenheden van de EU. Hieronder geven we vraag en antwoord weer. 
De Coördinatie voor de opheffing van de blokkade zal de komende maanden nog meer contacten leggen met politici, om de blokkade op de politieke agenda te krijgen.  

De banken passen de blokkade nog strenger toe dan de VS

Onlangs kregen we volgend voorval gesignaleerd:
Een organisatie solidair met Cuba kreeg vorig jaar een brief van haar bank.

We citeren:
“BNP Paribas Fortis deelt U mede dat, overeenkomstig Artikel 14 van haar algemene bankvoorwaarden, zij haar klantenrelatie met XXX (naam van de organisatie) beëindigt. De opzegtermijn bedraagt drie maanden, met ingang van vandaag (datum)…. De beslissing werd centraal genomen, zonder enige tussenkomst van uw kantoor… We delen u hierbij mee dat we vanaf  XXX geen enkel order meer van u aanvaarden.”

Abonneer op