Blokkade

Steun aan de Cubaanse private sector als hefboom om regering te ondermijnen

Op 28 mei 2024 kondigde de VS-regering een reeks maatregelen aan die reeds twee jaar eerder waren goedgekeurd en die het doel hebben de private sector in Cuba te bevoordelen. De maatregelen zijn eerder beperkt. Private ondernemers in Cuba krijgen bijvoorbeeld gemakkelijker toegang tot een aantal internetdiensten en financiële transacties moeten vlotter verlopen. 

VS erkent leugen maar verwijdert Cuba niet van lijst met sponsors van terrorisme

Op 15 mei kwam het nieuws binnen dat Cuba niet voorkomt in het VS-rapport 2023 over landen die niet meewerken met de strijd tegen terrorisme. Even leek het een doorbraak, tot bleek dat ze Cuba behouden op hun arbitraire lijst van staten die het terrorisme sponsoren. De vaststelling in het rapport toont enkel aan dat de leugen over Cuba als terrorisme steunend land voor de VS onhoudbaar is. 

De grote VS verantwoordelijkheid voor de economische crisis in Cuba

Cuba maakt een zware economische crisis door. Een ongeziene inflatie jaagt de kosten voor het levensonderhoud enorm de hoogte in. De overheid kampt met een groot tekort aan deviezen. De beperkte aanvoer van petroleum veroorzaakt herhaaldelijke stroomonderbrekingen. De kwaliteit van de gezondheidszorg staat onder druk door tekorten aan geneesmiddelen en verzorgingsmateriaal.