Blokkade

Het Internationaal Tribunaal: VS-blokkade schendt het internationaal recht

Een internationaal tribunaal boog zich twee dagen lang in Brussel over de VS-blokkade tegen Cuba.  Het tribunaal was een symbolisch gebeuren en de uitspraak van de rechters is niet juridisch bindend.  Toch biedt het vonnis een sterke juridische argumentatie, nuttig in de  verdere strijd tegen de blokkade. De rechters, onder leiding van de Duitse jurist Norman Peach, oordeelden op vrijdag 17 november ’23 dat dit beleid in strijd is met het internationaal recht en de universele normen van vreedzaam samenleven.